نمایش نوار ابزار

منجلیق آب Manjalikh or water catapult

۱۲-     منجلیخ آب

واژۀ محلّی مَنجَلیخ (مرکب از منج + لیخ = منجنه + آب) به معنای «ترازوی منجلیخ آب»[۱] تا سال ۱۳۵۰ و قبل از پیدایش موتورهای پمپ آب در منطقۀ بناب استفاده می‏ شده است. این وسیله قادر بود حداکثر از عمق ۵ متریِ چاه آب‏ برداری کند. این وسیله در آبیاری باغات، بوستان ‏ها و بیشه‏ زارها و در تأمین آب گرمابه ‏ها و آب مصرفی خانگی کاربرد داشت.

اجزای تشکیل‏ دهندۀ منجلیخ عبارت بودند از: پالچیق دیرک (پایۀ گلی)، توپان، تیر چوبی اصلی، سولیخ، وزنۀ سنگی، میلۀ آهنی، پاپاق، هنجه جووا، تولیخ، اَل ایپی، ایاق آلتی، لنگر، وزنه داشی، دُواناق، قلاب و بازو.برای استفاده از منجلیخ حدّاقلّ سه نفر لازم بود: آب‏کش، یک نفر به جای وزنه و فرد ذخیرۀ در حال استراحت. میزان آب برداشتی در هر نوبت ۲۰ تا۳۰ لیتر و در هر دقیقه ۸۰ تا ۱۲۰ لیتر بود. البتّه، میزان آن به سطح آب چاه و بزرگی تولیخ بستگی داشت. آبی که با این وسیله از چاه برداشت می‏ شد بیش از ۵۰۰ متر در باغات جریان می‏ یافت.

منجلیخ آب موجود در محوّطۀ ادارۀ امور آب بناب به همّت مدیر امور آب بناب، جناب آقای مهندس یونس آقاپور، که علاقـۀ خاصّی به آثار تاریخی و مسائل فرهنگی منطقه دارد، و با نظارت نگارنده در سال ۱۳۸۸ ساخته شده است.و ……………………………..

       ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها

دستگاه «منجلیخ» (= منجنیق آب)، وسیلۀ آب‌کشی سنّتی از چاه باغات محلّی

Manjalikh  or water catapult, a traditional device used at local gardens in Bonab for pulling up water from well

شرح اجزای تشکیل‏ دهندۀ منجنلیخ آب

۱- پالچیق دیرک

عبارت بود از سکّوی پلّ ه‏ای چینه ‏ای تقریباً به ارتفاع ۳ تا۵ متر (بسته به تراز آب چاه) و به عرض حدود ۱۱۰سانتی‏ متر که نصف آن به عنوان پلّۀ بالارو استفاده می ‏شد و نصف دیگر نقش تکیه‏ گاه و محلّ استقرار دستگاه منجلیخ آب را داشت. در سمت دیگر آن، خانه ‏باغ یا «باغ اِوی»، برای استراحت و غذا خوردن کارگران احداث می ‏شد.

۲- توپان (topan)یا محور ثابت چوبی

تیر چوبی چهارتراش که یک سر آن در چینۀ سکّوی پالچیق دیرک محکم می ‏شد و دستگاه اصلی منجلیخ روی آن سوار می ‏شد.و ……………………………

پاپاخ، هنجه جووا، میلۀ محوری، چوب لنگر پایه و گولاخ لوق منجلیخ آب و خانه ‏باغ کنار آن

اجرای منجلیخ آب در حیاط ادارۀ امور آب  بناب (از راست: آقایان مهندس آقاپور، دکتر صدیقی و دکتر داداشی و بالغ)

روش برداشت آب با منجلیخ

ماکت منجلیخ آب ساخت مرحوم پورخداقلی (سمت راست) وتولیخ (سمت چپ)

دولاب

 

                                                ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها

[۱].در گویش محلّی «منجَلیخ» و در زبان فارسی «منجنیق» می‏نامند. نک. فصل چهارم همین کتاب، مبحث «واژه‏ های تاریخی».

دیدگاه ها