نمایش نوار ابزار

ایلخی قره ‏چپق بناب (در اسناد تاریخی)

 ایلخی قره‏ چپق بناب (در اسناد تاریخی)

وجه تسمیۀ قره‏ چپق

«قره چُپُق»یا«قره چوبوق» به معنای مرغدشت یا مینودشت است. ایلخی نیز در زبان ترکی به رمۀ اسب و گلّۀ اسبان آزاد در مراتع اطلاق می‏شود. «ایلخی قره چپق،ایلخی خاصّ حضرت شاه جنّت مکان به بزرگی و خوبی (شهر جهان) بود».[۱]

روستای قره ‏چپق

روستای قره‏ چپق درضلع غربی شهربناب و در فاصلۀ ۳ کیلومتری آن واقع شده است.این روستا از سمت شرق به بناب، از سمت غرب به دریاچۀارومیه با اراضی و درختان جنگلی گز، از سمت شمال به جنگل ‏های گز که از اراضی ساحلی قره‏ چپق گرفته تا سواحل دریاچۀارومیه از شمال تا شهر عجب‏شیر به طول حدود ۲۰ کیلومتر کشیده شده‏ اند، واز سمت جنوب به اراضی یا جنگل‏ های گََز محدود می‏ شود که از قره‏ چپق تا روستای یورقونلوی ملکان با بیش از ۱۵کیلومتر طول درامتداد جنگل‏های یورقون سواحل دریاچۀارومیه کشیده می‏شوند.

گز، که در زبان محلّی یورقون (yurgun) نامیده می‏شود، درختی است خودرو با برگ‏های ریز و کوچک و با طبیعت سواحل دریاچه و خاک شور این سواحل سازگار است. هنوز هم بخش بزرگی ازجنگل‏های گز (به ترکی «یورقونلو» یا «یورقونلوق») در سمت شمال و ………………..

جنگل گزستان ( یورقون یا یورقونلو ) در بناب

… امیر بیک سردار خود را امیره خان نام نهادند و جمعی کثیر به حدود مراغه آمده ایلخی و قیله. [مکان]قراچپوق را که خیول[اسب و قاطر] خاصّۀ سلطان صفوی مرحوم[شاه اسمعیل دوّم]بود و ده هزار مرکب.صرصر[اسب قوی هیکل و تندرو]نهاد تازی نژاد داشت براندند و الّا قلیلی همه را به اماکن و مساکن خود رساندند….[۲]

بنا به گزارش سارگون ناحیۀمهمّ سوبی[سوبیگان][۳] از طرف پادشاه اورارتو برای پرورش و نگهداریاسب جهت سواران و ارتش اورارتویی معیّن شده بود….[۴] و ……………….

باتوجّه به موقعیّت قریۀ قره‏ چبوقمعلوم می‏ گردد این قریه از ازمنۀ سابق برای تربیت حیوانات اهلی مناسب بوده وبه همین مناسبت دولت صفویّه نیز این آبادی را برای نگهداری و تربیت احشام خود برگزیده بودند….[۵]

در کتاب عالم آرای عباسی و ملحقّات روضهالصّفا به این امر اشاراتی شدهامّا مدرکی در دست نیست که مدیریّت این تشکیلات وسیع که دارای ده هزار اسب عربی‏ نژاد بوده با چه کسی بوده است…».[۶]

معلوم می‏ گردد در دورۀ صفویده هزار اسب اصیل و ورزیده و راهوار و قوی‏ هیکل در یورقونلوی روستای قره ‏چپق از توابع بناب پرورش داده می‏ شد.در این تشکیلات باید بهترین متخصّصان پرورش اسب، دکتر و داروخانه، دفاتر اداری،انبار ذخیرۀ علوفه برای روز مباداو کارگران و کارمندانی وجود وحضور می‏ داشتند. عبارت «ازمنۀ سابق» در جملۀ نقل‏ شده از آقای مروارید در بالا که نشان می ‏دهد این ایلخی در دوره‏ های قبل از دورۀصفوی نیز اسبان لشکریان دولتی را تربیت و پرورش می ‏نمود، شاهد دیگری است بر گفتۀ تاریخی مرحوم حاجی قادر یزدان‏پناه.و……………………………….

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها

مرحوم رضا قلی خان در جلد هشتم کتاب تاریخ روضه الصّفا،با عنوان«ملحقّات»، بعد از اشاره به وقایع و اتّفاقات در زمان شاه طهماسب صفوی، در مورد ایلخی قره‏ چپق می‏نویسد:

در حینی که در اردوی گردون شکوه در گاودول مراغه نزول داشت حقایق این حال به عرض اقدس رسیده، حسب‏ الامر گنجعلی خان با جمعی از تفنگچیان چند روزی در پای قلعه توقف نموده سایر امراء عظام و عساکر ظفر فرجام بدرگاه عالم پناه [شاه عباس]آمده در چمن قراچبوق به موکب همایون پیوستند… .[۷]

برسر ایلخی قراچبوق که ایلخی خاصّ حضرت شاه جنت مکان و بخوبی شهره جهان بود… .[۸]

سند شمارۀ ۱-۵ مربوط به ایلخی قره‏ چپق[۹]

این سند مربوط می‏ شود به ایلخی قره ‏چپق و ایلخی ساری داغ (سارک)[۱۰]و خرید و فروش اسبان این ایلخی. مدّت‏ ها بود نام ساری داغ برای نگارنده سؤال بود.برخورد به نام ایلخی سارک در این سند مشخص ساخت که سارک و یا ساری همان پرندگانی هستند که در این کوه[۱۱] زندگی اجتماعی داشتندو نام ساری یا سارک برای این کوه از این پرندگان گرفته شده است.و ……………………………

متن سند شمارۀ۱-۵ ایلخی قره ‏چپق بناب

جمع خرج ایلخی… ابواب جمعی عالی عزت همراهان حاجی محسن بیک ملک مال و صاحب جمیع

۱- مادیان بزرگ و کوچک، ۵۸ تومان و ۷ قران

۲- مادیان بزرگ، ۸۶ تومان ۳ قران/شاخ منگوران ۶۳ تومان/ شاخ…۷۰ تومان

۳ و …………………..

سند شمارۀ ۱-۵مربوط به خریدوفروش اسبان ایلخی بناب

۱۲- جزو اصطبل سارک، …

۱۳

موقعیّت جنگل یورقونلوی بناب و ایلخی ………………………………………

 

سند شمارۀ ۲-۵در مورد ایلخی………………………………….

 

سند شمارۀ ۳-۵ در مورد ایلخی بناب (یزدان‏ پناه ۱۳۷۷)…………………………….

سند شمارۀ ۳-۵در مورد ایلخی………………………………….

 

 

سند شمارۀ۴-۵ در مورد ایلخی……………………………………….

و ………………………………. ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها

[۱].فلسفی ۱۳۷۵، ۱۹۱-۱۹۳؛اسکندرمنشی ۱۳۸۷، ۸۱۱-۸۱۴

[۲]. اسکندر منشی ۱۳۸۷، ۸۱۱-۸۱۴

[۳]. سپیگان، که آقای بابک به صورت «سوبیگان» نوشته‏اند،دربرگیرندۀ مناطق شرقی جنگلی ایلخی قره ‏چپق است.

[۴]. بابک ۱۳۸۴، ۲۰۵

[۵]. رضا قلی خان ۱۳۴۷به نقل از مروارید ۱۳۷۲، ۷۴۹

[۶].مروارید ۱۳۷۲، ۷۴۹

[۷].رضا قلی خان ۱۳۳۹، ۱۸۳

[۸].رضا قلی خان ۱۳۳۹، ۱۸۳

[۹]. شماره‏ بندی این سند و تمامی اسناد دیگری از این دست که در کتاب ارائه خواهند شد بر اساس شمارۀ ثبت آنها در آرشیو نگارندۀ حاضر است.

[۱۰].سارک یا ساری = سارج = سارچ = پرنده‏ ایست کوچک از تیرۀ سبکبالان که از گنجشگ بزرگ‏تر و از قمری کوچک‏تر است و رنگ پرهای بدنش برنزی مایل به زرد است. پرنده‏ای حشره‏ خوار و اجتماعی آفت ملخ است و برای زراعت بسیار مفید. در ایران فراوان است (فرهنگ معین).

[۱۱] ساری‏ داغ بناب در جنوب روستای خانابره