نمایش نوار ابزار

علاقمندان و دوستداران میراث فرهنگی بناب

فصل پنجم

علاقمندان و دوستداران میراث فرهنگی بناب

در سال ۱۳۹۱، جناب آقای شیخ رضا باقری بنابی از سوی مردم بناب به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی انتخاب گردید.با فرمایش ایشان به نگارنده، گروهی از صاحب‏ نظران وعلاقه‏ مندان به میراث فرهنگی انتخاب شدند[۱]و این گروه به عنوان مشاور نمایندۀ محترم در امور میراث فرهنگی، صنایع‏ دستی و گردشگری بناب جلسات مفیدی با حضور شخص نمایندۀ محترم جهت رفع مشکلات و موانع در محلّ مساجد تاریخی بناب و با شرکت امنای محترم مساجد تشکیل می‌داد و پیشنهادات از طریق دفتر نمایندۀ محترم به ادارات ارسال می ‏شد. این نمایندۀ محترم،با توجّه به علاقه ‏ایکه به برطرف نمودن معضلات و مشکلات شهر داشتند، موارد را با جدیّت پیگیری می‌نمودندو از مسائل و مشکلات در این حوزۀفرهنگی گره‏ گشایی می ‏شد.

نگارنده برحسب وظیفه از تلاش همۀ همشهریان فرهنگ‏ دوست و از تمامی دوستداران میراث فرهنگی به ویژه از نمایندۀ محترم بناب به جهت حفظ این یادمان‌های تاریخی و فرهنگی سپاسگزاری می‌نماید.

علاوه بر تولید صنایع ‏دستی سنّتی که هنرمندان در بازار به آن اشتغال دارند،«شرکت صنایع ‏دستی جنوب سهند بناب» با حمایت‌های میراث فرهنگی، صنایع‏ دستی و گردشگری شهرستان بنابدر این شهر فعّالیّت می‌نماید.تاکنون این شرکت کارآموزان زیادی را آموزش داده است و حوزۀ فعّالیّت آن را می‌توان به همۀحرفه‌های دستی بسط داد.

در سال ۱۳۷۹، زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربّع، واقع در خیابان ۲۴ متری جنب ادارۀ تعاون و روستایی و محیط‏ زیست، به شمارۀپلاک قسمتی از ۱۹۷ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در بخش ۴ مراغه[۲])شهرستان بناب) برابر قرارداد شمارۀ ۱۰۲۲ مؤرّخۀ ۱۳۸۱[۳]به شمارۀ سریال ۱۸۳۹ با سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی خریداری می‏ شود.

خرید این زمین تماماً با کمک‏ های مردمی وبه منظور توسعۀ برنامه‌های آتی سازمان میراث فرهنگی، احداث گارگاه‏ های صنایع‏ دستی، برگزاری کلاس‌های آموزش صنایع‏ دستی در جهت اشتغال ‏زایی، برنامه‌های گردشگری و همچنین ایجاد مرکز صفویّه‏ شناسی[۴] و کتابخانۀ اختصاصی ادارۀ میراث فرهنگی، صنایع‏ دستی و گردشگری شهرستان، که در میان دانشگاه‌های آزاد، پیام نور، شرکت آب‏ و برق، دانشگاه دولتی بناب و مرکز استعدادهای درخشان دخترانه و پسرانه بناب واقع شده است، صورت گرفت؛ و برابر صورتجسله با شورای اسلامی شهر وقت ومیراث فرهنگی، کسی حقّ فروش یا واگذاری آن را ندارد. این مکان نیزمی‌تواند در آینده به مرکز آموزشی دیگری جهت استفادۀ دانشجویان، دانشگاهیان، محقّقان و علاقه ‏مندان تبدیل شود.

23

بازدید نمایندۀ محترم و فرماندار محترم از گارگاه صنایع‏ دستی سهند

بناب (عکس از سایت بناب نیوز)

[۱].آقایان یونس آقاپور، علی اصغر رحیم ‏زاده، جواد نظام‏ پرست، بهمن حدادی، نادر آجودانی، مجید فراوان، مظفر صمدیان، سید رضی محسنی، خلیل کاظم ‏نژند و علی ‏اصغر بالغ

[۲]. در سابق سندهای ثبتی بناب به نام «بخش ۴ مراغه» نوشته می‏ شد.

[۳]. قطعه زمین مورد ذکردر سال ۱۳۷۹ واگذارشده بود امّا قرارداد نهایی بعد از پرداخت مابقی پول زمین درسال ۱۳۸۲ منعقد گردید.

[۴].برابر گزارش اعضای هیئت بررسی باستان‏شناختی منطقۀ بناب، سرپرست این هیئت در سال ۱۳۸۲پیشنهاد ایجاد مرکز تحقیق و مطالعه بر روی هنرهای به‏ کار رفته در تزئینات متنوّع و معماری سنّتی چهل‏ ستون‌های بناب (مرکز صفویّه‏ شناسی) در کنار این مجموعه را به سازمان میراث فرهنگی ارائه داده است.

دیدگاه ها