نمایش نوار ابزار

لیست اثا رو بناهای تاریخی

فصل ششم : آثار و بناهای تاریخ  ۰ ( ۱ – لیست آثار و بناهای تاریخی

فهرست قسمتی از آثار و بناهای تاریخی شهرستان بناب که تا به حال شناخته شده

 

        نام اثر نام محلّ دوره تاریخی شماره ثبت سال شناسایی اثر
مسجد جامع مهر آباد بناب صفویّه ۷۸۹ قبل از انقلاب
مسجد جامع میدان ( گزویش ) بناب صفویّه ۸۷۹ قبل از انقلاب
مسجد اسماعیل بیگ بناب صفویّه ۱۶۱۲/۳ قبل از انقلاب
مسجد کبود بناب صفویّه ۱۶۱۴/۳ قبل از انقلاب
مسجد زرگران بناب صفویّه ۳۰۸۵ ۱۳۷۳
مسجد قرمز بناب صفویّه ۱۳۷۷
مسجد گونیلر بناب صفویّه ۱۳۷۷
مسجد حافظ بناب صفویّه ۱۳۷۸
گرمابه مهر آباد بناب بناب صفویّه- ایلخانی ۲۵۱۴ ۱۳۷۳
گرمابه حاج فتح الّله بناب قاجار-آثار ایلخانی ۳۸۲۲ ۱۳۷۶
خانه سیف العلما بناب قاجار ۳۹۶۹ ۱۳۷۵
خانه حاج علی بزاز بناب قاجار ۱۱۳۷۶ ۱۳۸۱
خانه خسرو شاهی بناب قاجار ۱۳۷۶
پل پنج چشمه بناب صفویّه ۳۰۸۷ ۱۳۷۰
حصار شهر یا دیوار قلعه بناب اسلامی ۳۳۱۸ ۱۳۷۶
تونل زیر زمینی(سپیگان) بناب ۱۳۷۹
خانه باغ حمزه زاده بناب ۲۲۸۴۵ ۱۳۷۶
خانه باغ بناب ۲۲۸۴۲ ۱۳۷۶
کاروان سرای ممقانی بناب ۱۷۴ ۱۳۷۰ تخریب
کبوتر خانه دده خان بناب قاجار ۱۳۷۷
کبوتر خانه امیر فرهنگی بناب ۲۲۸۴۳ ۱۳۸۰
گرمابه قره چبق بناب-قره چبق ۲۳۰۴۴ ۱۳۸۲
معماری صخره ای صور بناب-صور پیش از تاریخ ۳۰۸۶ ۱۳۷۶
مسجد جامع میدان ازوئیش بناب– روستای ازوئیش صفوی ۳۰۹۴ ۱۳۷۸
مسجد جامع میدان بناب-زوارا صفوی ۳۰۹۶ ۱۳۷۵
آب انبار بناب-توتاخانه ۱۳۸۲
شاه عباسی کوهلی-معماری صخره ای بناب-شورگل تاریخی-اسلامی ۱۱۶۷۹

۳۰۸۶

۱۳۷۶

۱۳۷۸

سد گل باغی بناب-دوش ساسانی ۱۳۷۶

 

ادامه در کتاب دو جلدی  نگاه نگاره ها