نمایش نوار ابزار

انواع طرح سرستون‌ها و نگاره ‏های مساجد چوبی بنابAssorted stalactite capitals Mosque, Bonab (Safavid period)

انواع طرح سرستون‌ها و نگاره‏ های مساجد چوبی بناب

Assorted stalactite capitals Mosque, Bonab (Safavid period)

از مجموع ۳۱ مسجد چوبی و سرستوندار شهرستان بناب که توصیف آنها در بخش‏ های مختلف همین فصل آمده است، ۲۱ مورد تا سال ۱۳۷۰ از بین رفته و تنها دَه باب از آنها از حوادث روزگار و بلایای تاریخ رسته و به دست ما رسیده‌‌اند. در این دَه مسجد چوبی، در مجموع ۱۴۹ ستون و سرستون وجود دارد که از این بین تعداد ۷۶ سرستون طرح‌هایی منحصربه ‏فرد دارند.

 

و ………………….

طرح‏های مقرنس‌کاری متنوّع و متفاوت در سرستون‌های چوبی مسجد مهرآباد بناب (دورۀ صفویّه)

Assorted stalactite capitals of the Mehrabad Mosque, Bonab (Safavid period)

 

اشاره کردیم که از مجموع ۳۶ عدد سرستون چوبی مسجد مهرآباد، ۲۲ عدد سرستون طرحی متفاوت و منحصربه ‏فرد دارند. در نگاه اوّل تفاوت این طرح‌ها چندان چشمگیر نیست امّا با کمی دقّت تفاوت‌ها مشخّص می‌گردد. این سرستون‏ها در رنگ و نقش نیز با همدیگر تفاوت دارند. چشمۀ جوشان هنر نقّاشان هنرمند نیز همانند هنر نجّار پایانی نداشته است. در شبستان مسجد نیز این جویبار هنر جریان دارد. جالب اینکه طرح و ………………..

ادامه در کتاب نگاه نگاره ها ( به همراه عکس و نقشه )

نمونه‌هایی از نگاره‌های روی سرستون‌ها و صندوقه و تیرهای حمّال مسجد مهرآباد بناب

عکس

نمونه‌هایی از سرستون‌های چوبی و شبستان مسجد جامع مهرآباد بناب

تنوّع نقوش در تیرهای حمّال و صندوقه‌ها و توفال‏های مسجد مهرآباد بناب (دورۀ صفویّه)

Diverse designs on supporting beams, caissons and lathes at the Mehrabad Mosque, Bonab (Safavid period)

نمونه‏هایی از سرستون‌ها و نگاره‏ های مسجد جامع میدان (گزویش)

عکس

از مجموع ۲۴ عدد سرستون موجود در شبستان مسجد،جامع گزویش ۲۰ نمونه طرحی منحصربه ‏فرد و متفاوت از بقیّه دارند. در بالا اشاره شد که تشخیص این تفاوت‏ های ظریف به سادگی میسّر نیست و…………………………

نمونه ‏هایی از سرستون‌ها و نگاره‌های شبستان مسجد جامع گزویش

عکس

نمونه ‏هایی از سرستون‌های مسجد جامع گزویش بناب

عکس

نمونه ‏هایی از سرستون‌ها و نگاره‏های مسجد اسماعیل‏ بیگ

عکس

از مجموع دوازده عدد ستون و سرستون، هشت عدد از آنها شبستان مسجد را نگه داشته ‏اند و چهار عدد بار سقف ایوان ورودی مسجد را حمل می‏ کنند. دو  نمونه از سرستون‏ ها طرح‏ های و ………………………..

نمونه‌ای از سرستون‌ها و نگاره‌های شبستان مسجد اسماعیل‌بیگ بناب

عکس

نمونه‏ هایی از سرستون‌ها و نگاره‏های مسجد کبود (گؤی مسجد)

عکس

هر یک از دَه ستون و سرستون موجود در شبستان مسجد طرحی منحصربه ‏فرد دارد و………………………….

عکس

نمونه‌هایی از طرح‏های سرستون‌های مسجد کبود بناب

عکس

نمونه‏ هایی از سرستون‌ها و نگاره‏ های مسجد زرگران

عکس

از مجموع هشت عدد ستون و سرستون شبستان مسجد دو نمونه طرح‏های منحصربه ‏فردی در قالب اشکال هندسی مقرنس‌کاری‏ شده دارند. طرح …………………………….

نمونه ‏هایی از سرستون‌ها و تزئینات صندوقۀ شاه‌تیرها و پردو‌های مسجد زرگران بناب

عکس

نمونه ‏هایی از سرستون‌ها و نگاره‏های مساجد زوارا، قرمز، حافظ و قره‌چپق بناب

عکس

در تصویر زیر، پنج سرستون موجود در سمت چپِ ردیف اوّل مربوط به مسجد جامع میدان روستای زوارا، سه نمونۀ موجود در سمت چپ …………………….

نمونه ‏هایی از سرستون‏های مساجد زوارق، قرمز، حافظ و قره‌چپق بناب

عکس

نمونه ‏هایی از سرستون‌های مساجد زاوش و گونیلر بناب

عکس

در تصویر پایین، شش نمونه از سمت چپِ ردیف اوّل مربوط به مسجد جامع میدان روستای زاوش و…………………

هکس

نمونه ‏هایی از سرستون‌های مساجد زاوش و گونیلر بناب

ادامه در کتاب  نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس ها و نقشه ی بناها )

 

 

دیدگاه ها