نمایش نوار ابزار

مسجد جامع میدان روستای زوارق (زُوار ا) Mosque, village of Zuvara

مسجد جامع میدان روستای زوارق (زُوار ا)

Mosque, village of Zuvara

شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی:۳۰۹۶

نمای بدون کاهگل مسجد روستای زُوارا بناب

Mosque, village of Zuvara

               این روستا به فاصلۀ ۴ کیلومتری جنوب شهر بناب قرار گرفته است. روستای زوارا از آثار تاریخی و تمدّن غنی برخوردار است. در جنوب روستا، قبرستان قدیمی با سنگ‏ قبرهای بسیار زیبا، منقوش و نوشته ‏شده وجود دارد. هرچند اکثر آنها شکسته شده یا به سرقت رفته‏ اند، هنوز سنگ‌نگاره‏ های زیبایی در قبرستان یافت می ‏شوند. دو مکان گوردخمه نیز در همین قبرستان وجود دارند. کمی دورتر از این قبرستان، قلعۀ تاریخی قیزلار قله‌سی یا قلعۀ دختر تمدّنی از هزارۀ اوّل قبل از میلاد را در دل خود دارد. منطقۀ گردشگری علی پنجه‌سی قره‌قشون نیز در همین منطقه و در سمت جنوبی روستا واقع است. آثار تاریخی زیادی در این روستا وجود دارند و یکی از  این آثار مسجد تاریخی جامع میدان روستاست.

وجود پنجره به سمت شرق و دری به سمت غرب نشان می‌دهد که به حریم این مسجد نیز، همانند سایر مساجد تاریخی، در طول زمان تجاوزاتی انجام گرفته است و بناء تعمیرات و دخالت‌های غیرفنّی و غیراصولی زیادی را پشت سر گذاشته است.

وضع قبلی مسجد نشان می‌داد که سقف چوبی آن را در حوالی دهۀ ۱۳۲۰ به دلیل پوسیدگی و خرابی تیرهای چوبی حمّال و ……………………………….

              سرستون‌های این مسجد مانند سرستون‌های چوبی حجمی و مقرنس‌کاری‏شده مسجد جامع میدان بناب ( مسجد گزویش ) ساخته شده‏اند امّا بدون رنگ و نقش. تعدادی از آنها به دلیل پوسیدگی یا به دلیل خمیدگی و شکستن ستون‌ها در ادوار گذشته از بین رفته‏اند و تنها تعدادی از آن ها باقی است. این سرستون‌ها نیز، همانند سرستون‌های مساجد تاریخی دیگر بناب، هر کدام در سبک و شیوه‏ای خاصّ و متفاوت از هم و به صورت مقرنس‌کاری ساخته شده‏اند.

مسجد به ابعاد ضلع جنوبی ۲۴ و ضلع غربی ۱۵متر، به مساحت ۳۶۰ مترمربّع، و …………………….

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

شبستان و سرستون‌های مسجد جامع میدان زوارا

Shabestan and capitals of the Meydan Friday Mosque, village of Zuvara

شبستان مسجد جامع زُوارا (بناب) قبل از تعمیر

                   هر نقطه که را احتمال ریزش سقف وجود داشت با شمع‏بندی نگه داشته بودند. سرانجام، در سال ۱۳۸۲ با تأمین سه میلیون تومان اعتبار توسّط جناب آقای صدرائی سرپرست هیئت بررسی باستان‏شناختی منطقۀ بناب از تهران، اوّلین اقدام در جهت مرمّت مسجد انجام گرفت و تا سال ۱۳۸۷ تیرهای چوبی خریداری و ستون‌ها و سرستون‌ها مرمّت و پردوها به سبک گذشته ساخته شدند و دیوارها بازسازی گردیدند. سقف مسجد برداشته شد، ستون‌ها و سرستو‌ن‌ها نصب شدند و، …………………………………

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

شبستان مسجد جامع میدان زُوارا بعد از مرمّت

سرستون‌های مقرنس‌کاری متنوّع  مسجد جامع میدان زوارا (زوارق) و مسجد قرمز

Stalactite capitals, Meydan Friday Mosque of the village of Zuvara and Qermez Mosque

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها