نمایش نوار ابزار

مسجد گونیلَر Mosque Gunilar Bonab

–     مسجد گونیلَر  Mosque Gunilar Bonab

مسجد گونیلر در خیابان جارچیلار و در داخل کوچۀ گونیلر قرار گرفته است. این مسجد و معماری آن نوساز است و تاریخی نیست، امّا سرستون‌ها و سنگ‏های زیرستون آن تاریخی و قدیمی هستند و باید مورد حفاظت و نگه‏داری قرار گیرند. تعداد این سرستون‌ها دوازده عدد است که بعضی از آنها در طرح و فرم با هم تفاوت دارند.

طرح این سرستون‌ها با سرستون‌های هیچ یک از مساجد دیگر بناب مشابه نیست. در حقیقت، همان‏طوری که اشاره شده است، هیچ یک از سرستون‌های مساجد بناب در شکل و طرح با یکدیگر مشابهت ندارند. افزون بر این، در داخل هر مسجد نیز سرستون‌ها در طرح و سبک و شیوۀ چوب‌کاری متفاوت از هم هستند. این از امتیازات مساجد شهر بناب است.

در زمانی نه‏ چندان دور، حدود سی‌ویک مسجد با سرستون‌‌های حجمی در بناب

و ………………………

سرستون‌های مسجد گونیلر در بناب     Mosque Gunilar Bonab

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها