نمایش نوار ابزار

مسجد کبود (گؤی مسجد) Kabood Mosque, Bonab (Safavid period)

 مسجد کبود (گؤی مسجد)

Kabood Mosque, Bonab (Safavid period)

شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی: ۱۶۱۲

قدمت: دورۀ صفویّه

نمای جنوبی و غربی مسجد تاریخی و چوبی کبود بناب (دورۀ صفویّه)

South and west façades of the historic wooden Kabood Mosque, Bonab (Safavid period)

               مسجد کبود به فاصلۀ ۱۰۰ متری در سمت غربی مسجد اسماعیل‌بیگ و سمت جنوب‏غربی خانۀ سیف‌العلماء و در سه‌راهی محلۀ کوچۀ پایین و کوچۀ سیف‌العلماء و جادّۀ غربی میدان عالی‌قاپو (میدان گزاوش) قرار گرفته است. طول بناء ۶۵/۱۷ متر و عرض آن۴۰/۱۱ متر و مساحت آن ۲۰۱ مترمربّع است. ضلع غربی مسجد با کوچۀ سیف‌العلماء و ضلع شمالی آن با کوچ ه‏ای همجوار است و راهرو و ایوان زنانۀ مسجد نیز در ضلع اخیر قرار دارد. ورودی مسجد و  …………………

 نمای مسجد آجری و پشت آن آجر خشتی است. در وسط نمای جنوبی،………………………….

و …………………………….

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

قسمتی از نگاره‏ های روی چوب شبستان مسجد کبود بناب (دورۀ صفویّه)

Wood paintings in the shabestan of the Kabood Mosque (Safavid period)

طرح‌های متنوّع و متفاوت سر‌ستون‌های چوبی و کتیبه‎های روی چوب مسجد کبود بناب

Diverse capitals and wood paintings, the Kabood Mosque, Bonab

سرستون‌های مسجد کبود بناب (گؤی مسجد)

          برابر کتیبۀ موجود روی یکی از پردوها، در سال‏های  و ………………………….

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

کتیبه شبستان مسجد کبود بناب (این کتیبه به اشتباه در کتاب نگاره‌های چوبی آذربایجان شرقی به نام کتیبۀ مسجد قاضی مراغه معرفی شده)

کتیبۀ چوبی شمارۀ ۱ در شبستان مسجد کبود بناب

کتیبۀ چوبی شمارۀ ۱

متن کتیبه ……………………………..

          تاریخ تعمیر مسجد در عهد خسرو دین‌پرور ناصرالدین شاه خلدالله ملکه به مباشرت ملّا حسین ولد ملّا ابوالقاسم جاوید … وکیل محلّه و حاجی محمدتقی[۱] و ………………………………

تصویر کتیبۀ چوبی شمارۀ ۲ در شبستان مسجد کبود بناب

عکس کتیبۀ چوبی شمارۀ ۲

متن کتیبه.…………………………….

ترجمه .……………………….

عکس کتیبۀ چوبی شمارۀ ۳

متن کتیبه …………………………………

عکس کتیبۀ چوبی شمارۀ ۳ در شبستان مسجد کبود بناب

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

[۱]. به احتمال این شخص همان کسی است که بازار حاجی تقی در و ……………………..

دیدگاه ها