نمایش نوار ابزار

خانۀ تاریخی سیف‌العلما (موزۀ صفوی بناب): Historical House of Seif Al-Ulama (Safavid Museum)

خانۀ تاریخی سیف‌العلما (موزۀ صفوی بناب)

: Historical House of Seif Al-Ulama (Safavid Museum)

شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی: ۳۹۶۹

تاریخ ثبت: ۱۳۸۰

قدمت: دور‏ۀ قاجاریّه

         این خانه در منطقۀ گزویش در خیابان دریا قرار گرفته است. خانۀ سیف‌العلما، مانند سایر بناءهای تاریخی، از چهار سمت مورد تجاوز و بی‌مهری قرار گرفته است. این عمارت خانۀ مسکونی بود و، مانند سایر خانه‌باغ‌های ایرانی، تقریباً چهار جهت آن را فضای سبز فرا می‏ گرفت. به ویژه، در سمت جنوبی آن حیاط بزرگی با انارستان بسیار زیبا و آرام‌بخش وجود داشت. متأسّفانه، در جریان احداث خیابان جدید دریا، ۹۰ درصد این حیاط از بین رفت و اکنون تنها بخش کوچکی از آن باقی است. حیاط بناء از سمت غرب و شمال نیز در گذشته توسّط ورّاث تفکیک و فروخته شده امّا خوشبختانه اصل عمارت با اندک تغییراتی محفوظ مانده است.

            از سال ۱۳۷۳ از سوی ادارۀ میراث فرهنگی بناب برای خرید این ساختمان اقداماتی آغاز شده بود تا اینکه در سال ۱۳۷۹ با تلاش‌های نمایندۀ محترم وقت، جناب آقای دکتر صدیقی،و ……………….

نمای بیرونی سمت جنوبی خانه‌ی تاریخی سیف العلما (موزه صفوی بناب) زمستان ۱۳۹۱

  Outside View of South Side of the Historical House of Seif Al-Ulama (Safavid Museum of Bonab), Winter, 2012

           به مجرّد خرید این خانه در سال ۱۳۷۹، عملیّات مرمّت آن نیز آغاز گردید. در فصل «مرمّت بناءهای تاریخی»، جزئیّات و زوایای مرمّت این بناء به تفصیل آمده است.

شرح اجزای ساختمان

        ورودی ساختمان سردری زیبا با  و …………………..

       از حیاط که وارد …………………

ورودی و در چوبی خانه تاریخی سیف العلماء (موزه صفوی بناب)

 Entranceand Wooden Door of Historical House of Seif Al-Ulama (Safavid Museum of Bonab)

              داخل هر اتاق یک عدد شومینه (اجاق) جهت گرمایش در نظر گرفته شده است. تعداد اتا‌ق‌ها در دو طرف سرسرا و در طبقۀ همکف قرینه‌سازی شده است، به طوری که در هر طرف آن تعداد هشت اتاق به علاوۀ

و …………………

 ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

  حیاط و نمای جنوبی خانه تاریخی سیف العلما  (موزه صفوی بناب) ۱۳۹۱

. Yard and South View of Historical House of Seif Al-Ulama (Safavid Museum of

        در بالای هر شومینه، علاوه بر .  و ……………..

خانۀ سیف‌العلما و موزۀ صفوی بناب

مصالح به‏ کاررفته در دیوارها و پی بناء شامل سنگ رودخانه‌ای محلّی و ملات و آهک است و………………[۱]

موزۀ صفوی بناب

         در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ این ساختمان با کاربری موزۀ ……………………………….

اشیاء در موزه صفوی بناب (خانه تاریخی سیف العلماء) ۱۳۹۲

   ۶ Objects in Safavid Museum of Bonab (Historical House of Seif Al-Ulama), 2013

 

موزۀ صفوی بناب در خانۀ سیف‌العلما

در اینجا جا دارد از ………………

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

[۱]. در فصل «مرمّت بناءهای تاریخی بناب» در همین کتاب توضیح بیشتری در این مورد داده شده است.

دیدگاه ها