نمایش نوار ابزار

خانۀ تاریخی حاجی علی بزاز

خانۀ تاریخی حاجی علی بزاز

شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی: ۱۱۳۷۶

قدمت: اوایل دورۀ قاجار

این خانه در منطقۀ گزویش، در محلّۀ کوچۀ پایین، سمت جنوبی مسجد کبود، کوچۀ حاجی علی بزاز واقع گردیده است. گرمابۀ قاضی در ابتدای همین کوچه قرار داشت که حدوداً در سال ۱۳۶۴ توسّط رئیس ادارۀ آموزش و پرورش وقت بناب تخریب و به عنوان انباری به مدرسه ۲۲ آبان الحاق گردید.

ورودی اصلی این خانه از همین کوچه و در ضلع جنوبی از کوی پشت قلعه (خیابان شهید رجائی) است. قسمتی از باغ حیاط آن در حوالی سال ۱۳۷۰، به هنگام احداث خیابان جدید باهنر، از بین رفت و بخش دیگری نیز خریداری شد و در تصرّف شهرداری قرار گرفت. باغ اوّلیّۀ این خانه به شکل مستطیل، به عرض ۲۲ متر و طول ۶۵ متر، بود که امروزه ۸۵۷ متر مربّع از آن باقی مانده و اعیانی آن در دو طبقه به مساحت ۶۴۳ متر مربّع است.

در سمت شمال غربی طبقۀ همکف، حیاط خلوتی و ……………………

حیاط خلوتی طبقۀ دوّم ساختمان حاجی علی بزاز

        قرار گرفتن در جلوی ورودی طویله ف             و ……………………..

      راهروی اتاق نوکر از هشتی ورودی اصلی خانه در طبقۀ همکف است و نوکر می‏ بایست، از طریق پنجرۀ کوچکی از اتاق خود به این هشتی، راه ورودی اصلی را کنترل نماید. این بدان معناست که نوکر همزمان هم مراقب طویله بود و هم درب ورودی خانه را باز و …………………..

نمای آجری پنجره‌های خانۀ حاجی علی بزاز

       آجری قاب‌بندی‏ شده در دور پنجره‌ها و به صورت آجرکاری با آجرهای شتری و قورباغه‌ای در رخبام   . ………………..

پلان همکف و طبقۀ اوّل خانۀ حاجی علی بزاز (مهندس مجید نریمان‏ جهان)

ادامه در کتاب دو   جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها