نمایش نوار ابزار

خانه‌باغ ‏های بناب

خانه‌باغ ‏های بناب

        در تاکستان‌های بناب و باغات آن به فراخور طبیعت، کشاورزان خانه‌باغ‌هایی جهت استراحت روزانه و، در موقع برداشت محصول، برای استراحت شبانه می‌ساختند. بعضی از این خانه‌باغ‌ها، به دلیل درآمد پایینِ صاحبِ باغ، کوچک و معمولی و تک‏اتاقی و برخی دیگر باصفا و بزرگ بودند و معماری زیبایی داشتند.

و ……………………….

خانه‌باغ‌های سنّتی  در باغات بناب

       از اردیبهشت ماه تا آخر مهر، به هنگام برداشت محصولات، اکثر کشاورزان به همراه خانواده صبح علی‏ الطلوع به باغ می‌رفتند و هنگام غروب آفتاب به خانه برمی‌گشتند. باغ انگور دارای درختان سرسبز و خانه‌باغی در وسط یا در ابتدای آن بود و در ایوان خانه‌باغ وقتی به اطراف نگاه می‌کردی باغات وسیع و سرسبز منطقه با چشم‌اندازی زیبا و فرح‌بخش و دل‌نواز نمایان بود. در پشت‏ بام خانه‏ باغ و طبقۀ دوّم آن انواع سبزیجات خوردنی کاشته شده بود، زمین آب پاشی و جارو شده بود و درخت بید بر آن سایه می ‏انداخت. زن خانه آبگوشت اجاقی را پخته و دود آتش اجاق از دور نمایان بود.

و …………………………..

این خانه‌باغ‌ها معمولاً در دو طبقه ساخته می‌شدند. طبقۀ اوّل یا همکف محلّ اتاق غذا‌پزی و اجاق دوشاب‌پزی، یعنی تهیّۀ شیرۀ انگور، بود. گاه نیز اجاق

و ………………………..

منجنیق آب در ادارۀ امور آب بناب

ته

یه تیزاب : برای تهیه ی کشمش یا سبزه از انگور تیزاب لازم بود در قدیم تیزاب را از درخت یورقون (گز) را از یورقونلوی بناب می‌بریدند و به آن شوران (shoran) (علفی که در شوره‌زارها می‌روید) اضافه می‌کردند و آن ها را آتش می‌زدند. در اثر سوختن این دو، مادّه‌ای

و …………………………….

منجنیق برای کشیدن شیرۀ انگور به روش سنّتی و اجاق دوشاب

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها