نمایش نوار ابزار

خانه‌های قدیمی سنّتی و معماری آنها Historical and Traditional Houses

خانه‌های قدیمی سنّتی و معماری آن ها

Historical and Traditional Houses and Their Architectures

شاید به‏ ندرت بتوان هنری یافت که به اندازۀ معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد. هنر معماری از بارزترین جلوه‏ های فرهنگ هر قوم و هر دورۀ تاریخی و تصویر گویایی از فضای زیست آدمی است.

علیرغم زیبایی و طراوت و پیچیدگی‌های معماری مدرن و با آنکه معماری جدید واجد هنر و زیبایی و آسایش و همه گونه امکانات رفاهی است و از استحکام خوبی نیز برخوردار است، امّا …………………………………………….

دورنمای یکی از خانه ‏های سنّتی در روستای توتاخانۀ بناب

در معماری‌های سنّتی تفکّر ساده‌زیستی حاکم است. این معماری حسّ رقابت و چشم و هم‌چشمی در بین افراد ایجاد نمی‏ کند و، صرف‏نظر از چند خانۀ اشرافی، تجسّم فاصلۀ طبقاتی در آن وجود ندارد. در این نوع معماری شهر به شمال و جنوب تقسیم نمی‏ شود و …………………….

داخل اتاق‌ها با استفاده از روش‌های متداول و ساده از قبیل ایجاد تاقچه، رف، اشکاف و شومینه در دیوارها با ابزارکاری‌های بسیار متناسب و زیبا از گیرایی خوبی ……………………………..

تـاقچه و رف در یک خانۀ سنّتی مخروبۀ بناب در محلّۀ کرد جلدی

و ……………………………………

نمای خانه‌های سنّتی بناب (سمت راست) و ماسوله (سمت چپ)

تاقچه و رف در خانۀ مرحوم آقای سقزچی (سمت راست) و در محلّۀ پشت قلعه (سمت چپ)

این تضادّ در گذر از فرهنگ معماری سنّتی به مدرن موجب آن شد تا ساختمان‌هایی به وجود بیایند که نه سنّتی هستند و نه مدرن؛ معماری ناهنجاری که اکثراً در حاشیۀ شهرها توسّط مهاجران روستاها و افراد کم‏درآمد احداث می ‏شوند    .………………………………

Exif_JPEG

ماکت نمای خانۀ سنّتی در بناب با سایبان و باران‏گیر (در گویش محلّی به نام شیرازه‏ سر) جهت اجرای موسیقی سنّتی از طرف میراث فرهنگی بناب (اجرای ماکت توسّط  نگارنده) ۱۳۸۲

: Historical and Traditional Houses and Their Architectures

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

دیدگاه ها