نمایش نوار ابزار

سردرها، کوبه‌ها، قفل‌های چوبی و پیچی (جولا کلید) Frontpieces, Door Knockers, Wooden and Screw Locks

سردرها، کوبه‌ها، قفل‌های چوبی و پیچی (جولا کلید)

 Frontpieces, Door Knockers, Wooden and Screw Locks

سردر ورودی خانه‏ های سنّتی

حوزۀ معماری حوزه‏ای وسیع و متنوّع است و با زندگی مردم پیوندی ناگسستنی دارد. معماری آیینۀ فرهنگ و باورهای مردم آن قوم در ادوار مختلف است و هر گونه تغییر در باورها و فرهنگ‌ها در معماری نیز تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، می‌توان وضع اقتصادی و اجتماعی و باورهای مردم هر قوم را از معماری آن دوره استخراج کرد و مورد مطالعه قرار داد.

سردر از جملۀ قسمت‏ هایی است که معمار آن را جولانگاه هنرنمایی معماری خود نموده و علاقه به زیباسازی و زیبا‌دوستی صاحب ساختمان سبب طرّاحی انواع سردرها شده است. صاحب خانه بدین وسیله می‌خواهد در زیبا‌سازی محیط زندگی خود و دیگران تأثیرگذار باشد و دید منظری مردم آن منطقه را بهتر و در نشاط جمعی جامعه نقشی ایفاء کند. هیچ خانۀ قدیمی بدون سردر مشخّص را نمی‏ توان یافت. اوّلین اصل رعایت احترام به دیگران است

و …………………………………..

سردر خانه ‏ها در خیابان باهنر بناب

A view of the Remaining Brick Lining of the Old Cold-Storages, Bahonar Street of Bonab

در جلوی اکثر سردرهای خانه‌…………………….

و …………………………………………..

آجرکاری سردر ورودی

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

کوبه در ورودی خانه های قدیمی             ۴٫ Door Knocker of the Entrance of the Old Houses

درکوب یا کوبه ‏های استفاده‏ شده در ورودی ساختمان‌………………………………….

و …………………………………………………..

نمونه ‏هایی از کوبه ‏های درِ، یزد

علاوه بر درکوب، دو لنگۀ درب از بیرون با انواع گل‌میخ‌های آهنی کوچک و بزرگ در دو یا سه ردیف تزئین می‌شدند و حلقۀ زنجیری در بالای لنگۀ در، و بعضاً در دو لنگۀ آن، با یک عدد قلّاب آهنی روی چهارچوبۀ در برای قفل کردن لنگه‌های آن تعبیه می ‏کردند. صاحب خانه هنگام بیرون رفتن، و …………………………………………………

گل‌میخ‌های روی در خانه‌ها و درِ ورودی فین کاشان

و ………………………………………………..

قفل‌های سنّتی: قفل‌های چوبی (جولا کلید) و قفل‏ های آهنی پیچی

Wooden Entrance Doors with Doornails andJula Key behind Them (the Old Houses of Bonab)

شاید قدیمی‌ترین قفل همان قفل چوبی باشد که در ورودی‌ها به کار ……………………

و ……………………………………………………………………

  

اجزاء قفل های چوبی (جولا کلید) ورودی خانه ها

 Wooden Locks Components (Jula Key) of the Entrance of the Houses

 

قفل‌های چوبی در پشت درها

یک قسمت آن بر روی یک لنگه و قسمت دیگر آن روی لنگۀ دوّم در نصب ……………………………….

و ……………………………………………..

درهای چوبی مغازه‌ها و آهن تسمه‌ای به نام وادار،

انواع قفل‌های پیچی و کلید آن ها، موزۀ آذربایجان در تبریز

و ………………………………………………..

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

 

دیدگاه ها