نمایش نوار ابزار

باغ‏ حیاط یا صحن مساجد بناب

 باغ‏ حیاط یا صحن مساجد

            در بناءهای تاریخی، به ویژه در مکان‏های دینی و معنوی، حیاط یا یک محوّطۀ باز جزء معماری و زیبایی بیرونی بناء به حساب می‏آید و از اجزای لاینفکّ آن است. در این فضای باز، مراسم دینی و آیینی اجراء می ‏شد. مثلاً در موسم حجّ در مکّه بزرگ‏ترین اجتماع مسلمین و اَعمال بزرگ طواف و توقّف در صحرای عرفات یا اجرای نماز عید قربان و نماز عید فطر و نماز برای طلب باران به هنگام خشک سالی و کمبود منابع آبی و غیره همگی در فضای باز انجام می‏ گیرد. اجرای این‏گونه مراسمات در آیین زردشتی نیز نیاز به این فضا داشت. حیات و صحن یکی از عوامل مکمّل و وحدت‏ بخش در معماری مساجد است.

              متأسّفانه، در مساجد تاریخی شهر بناب در محلّ این فضاهای باز و حیاط و باغ آنها، با تمامی زیبایی‏ های معماری آنها که گوشه‏ ای از بهشت در کنار این مکان‏ های مذهبی و معنوی و نماد آن بهشتی بودند که خداوند در قرآن وعدۀ آن را به مردم درست‏ کردار و راست‏ گفتار و نیک‏ اندیش داده است، به دلیل ضعف معنوی و با نگاه مادّی به آنها، بناءهای نوساز دیگری ساخته‏ اند که هیچ سنخیّتی با اصل بناء ندارد. به مصادیقی از این موضوع ذیلاً اشاره می‏ شود.

مسجد مهرآباد

              مسجد مهرآباد یکی از نمونه‏ های بارز این امر است. در سمت غربی این مسجد محوّطۀ بزرگ یا باغی بزرگ و سرسبز از نوع باغ‏ حیاط‏ های ایرانی با درختان درخت تبریزی بلند در کنار نهری[۱] قرار داشت که از داخل این صحن می ‏گذشت و با صداهای دلنشین آب و پرندگان گوشه ‏ای از بهشت را در ذهن انسان تداعی می‏ کرد. این باغ پیوسته بود به محلّه‏ای به نام قره‏ چوللیک که تمدّنی از هزارۀ اوّل را در دل خود دارد و سکّه‏ های طلا از آن یافت شده است. شاید این محلّه محلّ سکونت روحانیان و گردانندگان این مکان معنوی بوده باشد. حیاط یا صحنی نیز در سمت شمالی این مسجد واقع بود با حجراتی برای طلّاب علوم دینی با فضای سرسبز

و ………………………………………………………………..

در شمال این میدان نیز گرمابۀ مهرآباد ایجاد شده بود که نماد پاکی و پاکیزگی مردم بود. متأسّفانه، باغ‏ حیاط سمت غربی مسجد را، با پُر کردن جوی و از جریان انداختن آب آن، در

میدان مسجد مهرآباد قبل از انقلاب ( امروزه میدان و مسجد در میان سازه‏ های جدید محصور شده ‏اند )

           دهه ‏های اخیر به مغازه یا ساختمان‏ هایی که فعلاً کارکرد نظامی و اداری دارند تبدیل کرده ‏اند. صحن شمالی را بعد از انقلاب کوبیده

و ……………………………………………………………

مسجد کبود

          درختان حیاط بزرگ سمت شرقی این مسجد بر اثر تصرّفات گسترده خشکیده و فضای سبز آن از بین رفته است. نهر موسوم به «کؤر آخ» را که از حیاط آن عبور می‏ کرد و نمادی از نهرهای بهشتی و پاکی و پاکیزگی بود در این مکان معنوی از جریان انداخته و پر کرده‏اند. راه ‏پلّۀ ایوان زنانۀ مسجد و محوّطۀ باز آن در گذشته فروخته شده

و ………………………………………………………………..

مسجد اسماعیل‏ بیگ

            در سمت شمال این مسجد حیاط و میدان بزرگ عالی‏ قاپو قرار داشت و در سمت غرب آن حیاط کوچک و راه روی ایوان زنانه و در سمت جنوبی آن نیز حیاطی بزرگ. متأسّفانه، این مسجد از هر چهار سو مورد هجوم واقع شده است. از میدان عالی‏ قاپو چیزی باقی نمانده است. جبهۀ غربی بر اثر تعریض خیابان جدیدالاحداث از بین رفته است

و ………………………………………………………………..

مسجد جامع گزویش (میدان)

             میدان عالی ‏قاپو در سمت جنوبی این مسجد، که زمانی محلّ تجمّع عموم مردم برای اجرای مراسمات آیینی، محلّ سخنرانی عالی‏ترین مقامات کشوری و شهری و محلّ تجمّع کاروان‏ های تجاری در ابتدای راسته ‏بازارها بود، به راحتی به سازه ‏های نامأنوس و مزاحم به دید منظری مسجد و میدان تبدیل شده است و گرمابۀ سنّتی سمت شرقی این مسجد را شهرداری وقت کوبیده و بازار بزرگ میلاد را در محلّ آن احداث کرده است. راسته‏ بازارهای پیوستۀ واقع در سمت شمال را تخریب کرده و خیابان ‏کشی کرده ‏اند. در سمت غرب، حیاط و حجره‏ های مدرسۀ علوم دینی را کوبیده و مغازه و سرویس بهداشتی عمومی ایجاد کرده‏اند. نهر موسوم به «درویشلر آرخی» را نیز که از مقابل جبهۀ شمالی مسجد می‏ گذشت به مسیر سرپوشیدۀ دیگری هدایت کرده‏ اند که از داخل لوله‏ ها به باغات اطراف شهر می ‏رود و

و …………………………………………………..

               همان گونه است سرنوشت مساجد تاریخی سرستوندار زرگران، قرمز، آقاسلیم، حاجی رضا، گونیلر و حافظ و غیره. گویا سرنوشت این مساجد را نوعی فرهنگ بیگانه رقم زده است واکثر مساجد این منطقه، که تعدادشان به بیست و هشت باب می‏ رسید، در طول زمان از بین رفته یا تخریب شده ‏اند.

وضعیّت امروزی میدان عالی ‏قاپو و مسجد تارخی گزویش (سمت راست) و مسجد از زاویه‏ ای دیگر (۱۳۹۲) (سمت چپ)

مسجد جامع میدان روستای زاوش و مسجد جامع میدان روستای زُوارا

           در این مساجد نیز متأسّفانه از هر چهار طرف به محوطه‏ های باز و و باغ‏حیاط آن ها تجاوز شده و، با ساخت ‏وسازهای جدیدی که اکثراً تصرّفی هستند، معماری، زیبایی، معنویّت و کلّ اندام بیرونی آنها از بین رفته و آسیب جدّی به آنها وارد آمده است. این مساجد نیز غریبانه در میان سازه ‏های جدیدی که از تن خود آنها جدا شده امّا هیچ انس و الفتی با هم ندارند تنها مانده ‏اند و میادین آنها، که محلّ اجرای آیین و مراسمات و سخنرانی بود، از بین رفته و قنات و نهرهای آنها نیز متروکه شده ‏اند.

            حیاط مساجد همواره یکی از عوامل وحدت‏ دهنده به معماری مساجد در طول تاریخ بوده است و عامل مهمّی در بیان و نشان‏دادن معماری درونی مساجد است؛ و یکی از خصیصه‏ های معماری اسلامی است و مساجد دارای حیاط تشابهات زیادی با باغ‏ های ایرانی دارند. اساس زیبایی تعادل و هماهنگی است و، بامشاهدۀ فضا، میادین

و ……………………………………………………………………………..

آب و آب نماها در مساجد بناب

                 توجّه به پاکیزگی پیش از همه جا در معماری ایران به چشم می‏خورد، چنان‏که بیشتر پرستشگاه ‏ها یا لب چشمه و آب بر پا شده ‏اند یا در مقابل آنها جایی برای شستشو ساخته‏ اند تا ستایشگران پیش از درآمدن به آتشکده یا مهرآبه دست و صورت و سایر قسمت‏ های بدن خود را بشویند و جام ه‏ای سفید و پاکیزه بر تن کنند و به دهان خود پنام[۲] ببندند.[۳]

             در قرآن تأکید زیادی بر محوریّت آب در حیات بشر و سایر موجودات شده است و بهشت باغی توصیف می ‏شود که در زیر آن جوی ‏هایی روان هستند و این آب نمادی از فرهنگ مردم است. وجود آب در این مکان‏ های مذهبی به عنوان نمادی از زندگی بهشت، پاکی و نشان ه‏ای از زیبایی و آبادانی در فرهنگ اسلامی است که به صورت آب نما، فوّاره، حوض و جوی در حیاط ………………………………………….

             در تمامی مساجد تارخی شهر بناب، آب حضوری پررنگ داشته و از داخل یا مقابل آنها جویی می‏ گذشته است. به طور مثال، جوی کند آرخی از حیاط و صحن مسجد جامع مهرآباد، درویشلر آرخی از حیاط مسجد جامع گزاوش، کؤر آرخ از ……………………………………………….

            این جوی‏ ها، با درختان بلند تبریزی در دو طرف آنها و آواز پرندگان، نه تنها در مساجد بلکه در تمام کوچه‏ ها و دربندها و سطح شهر جریان داشتند. کلّ معماری

……………………………………………

       در معماری مساجد ایران نوعی پژواکِ خاموش به راه افتاده است و یک ارکستر سرود وصل وحدت وجود در معماری و زیبایی هماهنگی وجود را می ‏نوازد. این سرود شاید برای سرزمین‏ های خشک و بی گُل و سبزه نامفهوم باشد، امّا ……………………………………………………

              تمام اجزای معماری شهری و مساجد در شهر بناب همنوا و هماهنگ با معنویّت مردم بوده و، نتیجۀ آن، کردار نیک و پندار پسندیده و گفتار عالمانه و آگاهانه بوده است. مسئولان وقت باید در اوّلین مورد تخریب این گونه فضاها و ……………………………………………. 

نور در معماری مساجد

            نور یکی از جلوه ‏های حضور معنوی خداوند است. عارفان همیشه حضور خدا را در وجود انسان به صورت انوار توصیف کرده ‏اند؛ چراغ محافظی که نور را با احترام در درون خود نگه می‏ دارد تا همچنان بینایی چشم باشد و هادی انسان در تاریکی ‏ها. بی نور چشم کور است و ذهن خاموش. بی نورِ خدا انسان به گمراهی می ‏رود. نور در مساجد معنا

و ………………………………………………………….

          در مساجد نوساز امروزی، این تابش معنوی را شاهد نیستیم. فضا به صورت دیوارهای بستۀ بی‏روح و با تابش نور برق آرایش یافته است. زیرا، …………………………………………

پنجره ‏های اُرسی در دیوار شمالی مسجد مهرآباد بناب، سال ۱۳۹۲

 

 

معماری ایوان زنانه در مساجد بناب

            تعادل و هماهنگی اساس زیبایی است. معماری ایوان زنانۀ مساجد تاریخی متعادل با معماری ایرانی و مساجد است. ایوان در جبهۀ شمالی مسجد قرار دارد و طول آن برابر عرض مسجد و عرض آن حدود ۳ تا ۵/۴ متر است؛ و از چوب و ستون و هماهنگ با شبستان مسجد ساخته شده است. ایوان زنانه به نحوی جایابی شده است که شنونده با واعظ ارتباط حضوری

و ……………………………………………..

امّا، در مساجد جدیدالاحداث این اصل رعایت نمی‏شود. دیگر مساجد ایوان زنانه ندارند. مساجد را دوطبقه می‏سازند و طبقۀ همکف به بانوان اختصاص دارد؛ و در نتیجه، رابطۀ شنونده و گوینده به کلی قطع می‏شود. از ……………………………………………………..

هماهنگ‏ سازی فضای داخلی مساجد تاریخی و سنّتی

              در داخل مساجد سنّتی نیز تمام اجزاء و مصالح به‏ کاررفته با هم هماهنگی دارند: دیوارها در بیرون دارای نمای آجری و در داخل خشتی و گچ‏کاری ‏شده، شبستان و آسمانۀ مسجد چوبی با شاه‏ تیرهایی در داخل صندوقه و تیرهای چوبی حمّال (فرسب)

و ………………………………………………

در آسمانۀ مسجد نقوش گیاهی (اسلیمی ختایی) خودنمایی می‏ کنند. شاخ و پیچک نماد رشد و نموّ و زایندگی هستند. این نقوش از نقطۀ مشخصّی شروع و …………………………………………….

مسجد باید از معماری ساده و در عین حال زیبا و هنری و سازگار با فرهنگ مردم برخوردار باشد و در کلّ اجزای تشکیل ‏دهندۀ فضای مسجد در معماری بیرونی و درونی باید تجلّی‏ گاه تقوی و پرهیز از هر آنچه غیرخداست باشند. مسجد تنها مکانی است

که ……………………………………………

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

[۱]. به نام «کند آرخی» (= نهر روستا)

[۲]. «پنام» پارچۀ چهارگوشه‏ ای است که در دو گوشۀ آن دو بند می‏دوزند و زرتشتیان هنگام خواندن اوستا یا نزدیک‏ شدن به آتش آن را به روی خود می‏ بندند (معین ۱۳۸۴، ۲۵۱).

[۳]. وبسایت دانستنی‏ های معماری (به نشانی www.pnu.thrend853.ntml)

دیدگاه ها