نمایش نوار ابزار

شیوه‏ های مرمّت

شیوه‏ های مرمّت

              مطالعه، حفاظت و احیای بناءها، مجموعه‏ ها، محوّطه و بافت‏ های تاریخیِ عرصه ‏های مسکونی کشور امری ضروری است. حفظ و نگهداری و زندگی‏ بخشی به این پیشینه‏ های غنی، به عنوان ثروت ملّی و میراثی گرانبها، وظیفه‏ ای خطیر بر دوش یکایک افراد جامعه است و مشارکت همگانی کلّیّۀ اقشار مردم را می‏ طلبد.

مرمّت آثار تاریخی برای بازگشت به اصالت یک اثر و در نهایت اصالت روحمان است. مرمّت هر اثر این امکان را به ما می‏ دهد تا خاطرۀ ازلی خود را که ریشه در ادوار کهن دارد زنده و آرامش روحمان را تأمین کنیم. امروز با فاصله گرفتن از معماری هدفمند و با هویّت ایرانی، مرمّت را وسیله ‏ای برای بازآفرینی این هویّت می‏ دانیم.[۱]

             چنان‏که می‏ دانیم، زندگی ماشینی و توسعۀ بی‏ وقفه و ناهنجار شهرها و روستاها در مرحلۀ نخست متوجّه بافت ‏های قدیم شهری و آثار باستانی در اراضی کشاورزی شهری و روستایی و بناءهای تاریخی است و آن ها را مورد تهاجم قرار می‏دهد و حیات آن ها را به مخاطره می‏ اندازد. کسانی که به جایگاه آثار و ابنیه پی برده بودند به عنوان پیشگامان امر مرمّت، با در نظر گرفتن کلّیّۀ ابعاد انسانی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، به دفاع از آن ها می ‏پردازند و مبانی نظری مرمّت و احیای بناءهای تاریخی و بافت ‏های قدیمی را تدوین می‏ کنند. امروز پیش کسوتان ما سال‏ هاست که، همگام با تلاش فرهنگی، هدف مرمّت را دنبال می‏ کنند و قدم‏ های بزرگی نیز در این راه برداشته ‏اند.

استانداردی برای باز زنده ‏سازی یا احیای یک بناء…………………………………..

……………………..

اجازۀ تغییر کاربری با اندک تغییرات………………………………………..

………………………………………..

حفظ ویژگی کالبدی…………………………………………….

………………………………………………

مشخّصات و …………………………………

حفظ مفاهیم تاریخی سبکی و کالبدی

هر بناء با مستندات مربوط به یک دورۀ تاریخی شناخته می‏ شود. به هنگام احیای یک بناء باید از تغییراتی که مفاهیم نادرستی را نسبت به سیر تاریخی بناء ایجاد می‏کنند، از قبیل اضافه کردن نماهای حدسی یا .…………………………………..

حفظ دوره ‏های تاریخی در بناء

………………………………………

حفظ خصوصیّات ممتاز قسمت‏ های باارزش نماها

جزئیّات و تزئینات تکنیک‏ های ساختاری یا نمونه‏ هایی از استادکاری ‏های برجسته که جزئی از ویژگی‏ های اثر به شمار می ‏روند باید حفظ شوند.

رجحان مرمّت بر دوباره‏سازی بخش‏ های باارزش……………………………….

………………………………………………..

پرهیز از درمان‏ های نادرست و مضر

……………………………………………..

حفظ بافت ‏های باستان‏شناسی

منابع مهمّ باستان‏شناسی باید ………………………………………………………………

شرایط احداث بخش الحاقی

الحاقات جدید، تغییرات خارجی و ………………………………………………

قاعدۀ برگشت ‏پذیری

الحاقات جدید و ……………………………………………………….

ترک ‏ها

ترک برداشتن پس از .…………………………………………..

ادامه‏ دار بودن

مرمّت مقطعی نیست و در هر بناء کار مرمّت پس از آغاز .…………………………………..

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

[۱]. پیام دکتر شعرباف (وبسایت خبرگزاری میراث فرهنگی)

دیدگاه ها