نمایش نوار ابزار

معماری مساجد تاریخی و نگرش نامزدهای اوّلین دورۀ انتخابات شوراها

معماری مساجد تاریخی و نگرش نامزدهای  دورۀ انتخابات شوراها 

               در عصری که همه ‏جا صحبت از تمدّن و توسعه، آگاهی، علم و دانش است و بینش، در عصری که بیسوادی در حال ریشه‏ کن شدن است و نهادهای وسیعی متولّی بهداشت محیط زندگی و روحی مردم هستند و بر آن پای فشاری می‏ نمایند، برای تخریب هنر و زیبایی‏ های معماری سنّتی چه توجیهی وجود دارد؟ عصری که ادّعا دارد تمدّن، توسعه و آرامش و آسایش را به ارمغان آورده است، در کنار آن به این خشم و خشونت ‏ها چه جوابی دارد؟ این هم چهرۀ دیگر خشم و خشونت بر بناءهای تاریخی، فرهنگی و هنریِ مملؤ از زیبایی‏ های هنری و معماری است و غلبۀ چهرۀ زشتی بر زیبایی. خشونت چونان خاری آسفالت جادّه را می‏ شکافد تا روندگان این تمدّن از رفتن باز بمانند. امّا، سواران و روندگان این راه بی ‏توجّه به مشکلات پیش ‏آمده می‏ روند تا به مقصد رسند.

        چرا عدّه‏ ای منافع شخصی و فردی را بر منافع شهری و ملّی ترجیح می‏ دهند در حالی که شهروند این شهر هستند؟ نمی‏ شود گفت که ما به این هنر و معماری و زیبایی می‏ بالیم و افتخار می ‏کنیم که معماری چوبی مساجد این شهر کوچک در عصر صفوی الگویی برای معماری اصفهان و عاملی برای جذب هنردوستان خارجی و داخلی شده است و در عین حال خود متولّی خوبی برای حفاظت از آن نبود. چرا یادمان ‏های نیاکانمان را این ‏چنین کم‏ اهمّیّت حساب می ‏کنیم؟ چه متفاوت است بینش آفرینندگان این‏گونه مساجدِ بهشت‏ گونه و بینش متولّیان، محافظان و امانت‏داران آنها در عصر حاضر!

            گاه فرد قصد ارتکاب این عمل مذموم را ندارد و ندانسته و از روی ناآگاهی به آن دست می‏زند. پس، وظیفۀ مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‏دستی است که به طور زیربنایی به ارائۀ آموزش‏های لازم و فرهنگ‏سازی بپردازند. لازم است نه تنها با تصویب قوانین و ضوابط بلکه از طریق رسانه‏های ملّی، وسایل ارتباط جمعی، کتاب‏های مدارس و دانشگاه‏ها، تشکّل‏های مردمی، اعزام سخنرانان به شهرها و توجیح علمی مردم و جامعه در زمینۀ حفاظت مردمی این آثار قدم‏های بیشتری برداشته شود.

       در تصاویر زیر، نگرش و دیدگاه برگزیدگان اوّلین دورۀ انتخابات شوراهای اسلامی شهر به وضوح نمایان است، بزرگانی که می‏ خواهند سکّان‏دار کشتی شهر در دریای بیکران با امواج خروشان تهاجمات فرهنگی بیگانگان باشند. این عکس دو دیدگاه متفاوت یکی در دورۀ معاصر و دیگری در ۴۶۷ سال پیش در دورۀ صفویّه را به نمایش می‏ گذارد. حال، بزرگان خود در اعمال خود داوری کنند.

نمای مسجد مهرآباد بناب و بینش اوّلین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر بناب به تاریخ


 زیبایی درون مسجد مهرآباد بناب در قرن نهم

( مقایسه کنیم با دیدگاه شورای شهر به تاریخ شهر در قرن سیزده در عصر تمدن )

              وقتی بزرگان به خود اجازه می ‏دهند بافت معماری یک بنای سنّتی را به هم بریزند و به شیوۀ دل خواه خود رفتار نمایند، وقتی متولّیان امر میادین، حیاط، باغ‏ حیاط، حجره‏ های حیاط و خود مساجد سنّتی را به هم می ‏ریزند و عوض می‏ کنند، چرا از عوض شدن فرهنگ جامعه و جوانان گلایه دارند؟ بزرگان خود زمینه را برای نفوذ و ورود فرهنگ بیگانه فراهم می‏ کنند. (آیا ما راست‏ قامتان جاودانۀ تاریخ خواهیم ماند؟).

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها