نمایش نوار ابزار

مرمّت مسجد اسماعیل ‏بیگ : (Safavid Era) Esmsaiel Beige Mosque

مرمّت مسجد اسماعیل ‏بیگ

(Safavid Era)  Esmsaiel Beige Mosque

  در این مسجد نیز در سال ۱۳۷۹ کارگاهی جهت مرمّت باز می ‏شود و نسبت به تعمیر قسمت ‏های زیر اقدام می ‏گردد.

            روی سنگ ازارۀ دور دیوارها و آجرهای پایین‏ دست نمای دیوار شمالی سیمان‏کاری شده بود. این سیمان آب باران و رطوبت زمین را می ‏مکید و به لایه‏ های بالایی آجرها به ویژه آجرهای خام پشت نمای آجری دیوار می ‏رساند. در اثر تغییرات دمای هوا، آجرها ترک برداشته و پوسیده بودند. در قسمت خشتی دیوار نیز، با ………………………………………

            لازم به ذکر است، اکثر دیوارهای مساجد تاریخی شهر بناب، که در آن ها نمای آجری قزّاقی و پشت آجرها با خشت کار شده است، در اثر نفوذ رطوبت با همین مشکلات مواجه داشته‏ اند و علّت از بین رفتن بیشتر مساجد تاریخی سرستوندار که……………………………………………….

2-1

 مسجد اسماعیل ‏بیگ بعد از مرمّت

(Safavid Era) Esmsaiel Beige Mosque

       روش مرمّت، این مساجد به جای آنکه تعمیر و مرمّت شوند نوسازی شده‏ اند. اگر رطوبت را از مساجد قطع می ‏کردند، آن بناءها هنوز هم زنده بودند و ……………………………..

          تعمیرات آجرهای بدنه به ویژه آجرهای هرّه ‏چینی پایین و بالای سنگ ازاره: آجرهای پوسیده و خراب‏ شده به آرامی از دیوار برداشته می ‏شوند و……………………………………………

           اجرای کانال نم‏زدا: برای قطع رطوبت دیوار از سطح زمین، در سه ضلع شمالی، غربی و جنوبی دیوار کانالی به عرض ۵۰ سانتی‏متر و ………………………………………………

           آجرفرش کف مسجد: به دلیل کاهگل کردن متوالی کف مسجد، سنگ‏ های زیرستون‏ ها گم شده بودند. در این..……………………………………………………………

      سنگ فرش کف ایوان: کف قسمت ورودی ایوان مسجد سیمان‏کاری شده بود. در این مرحله کف سیمانی برداشته می ‏شود و ستون‏ های ایوان که رانش داشتند با شمع ‏بندی محکم می‏ شوند. سنگ زیر ستون‏ها و …………………………………………………………………….

نمای شمالی مسجد اسماعیل‏ بیگ قبل و بعد از مرمّت

        با سنگ اسپراخون تخماق ‏شده سنگ فرش اجراء می ‏شود و نمای آجری ایوان نیز که قبلاً آجرهای آن به صورت ………………………………………………

             برداشت سقف مسجد: در سال ۱۳۸۷، با تخصیص اعتبار، سقف مسجد با هدف سبک ‏سازی و تعویض پردوهای پوسیده و موریانه ‏زده و مرمّت قسمت‏ های ترک ‏خورده برداشته می ‏شود. به هنگام برداشت سقف مشخّص می ‏گردد که، همانند وضعیّت موجود در مسجد کبود، پردوهای رنگی و نقش‏دار اوّلیّه را که سالم بودند به هنگام تعمیرات در سال‏ های گذشته در داخل صندوقه‏ های شاه ‏تیرها به امانت گذاشته ‏اند. این پردوها به .……………………………………………………

          در اینجا جا دارد از هیئت امنای فعّال مسجد، مرحوم حاجی میرفرج مجتبی‏ پور، و مرحوم حاجی محمدعلی عبدالجباری، به نیکی نام برده شود. روحشان شاد!

برداشتن و پوشش دادن سقف مسجد اسماعیل ‏بیگ بناب

برداشتن پلاک ‏های سنگی دور دیوار و جایگزینی پلاک چوبی

نمای دیوار مسجد اسماعیل‏ بیگ قبل و بعد از مرمّت

طرح سرستون و نمای آجری ایوان مسجد اسماعیل‏ بیگ بناب

پلان مسجد اسماعیل ‏بیگ بناب – مقیاس ۱:۲۰۰

طرح نمای آجری و برش کانال نم‏زدای مسجد

نمای شمالی مسجد اسماعیل‏ بیگ بناب

برش مسجد اسماعیل‏ بیگ بناب

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها