نمایش نوار ابزار

مرمّت مسجد مهرآباد : Mehrabad Mosque of Bonab in Safavid Era

مرمّت مسجد مهرآباد

           Mehrabad Mosque of Bonab in Safavid Era

  در سال ۱۳۷۶، کارگاه دیگری جهت مرمّت مسجد مهرآباد ایجاد می‏ گردد. سنگ ازارۀ مسجد، به دلیل سیمان‏کاری روی سنگ‏ های محلّی و در اثر جذب و مکش رطوبت و انتقال آن به دیواره و ……………………………………………….

1-2-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af

نمای قدیمی مسجد مهرآباد قبل و بعد از مرمّت

         سیمان‏کاری و نفوذ رطوبت و انقباض و انبساط در دمای متفاوت هوا آسیب دیده بودند مرمّت می‏گردند و در دیوارهای دیگر آجرهای صدمه‏ دیده با …………………………………

 • بازسازی و تعمیر پنجره ‏های.………………………………………………..
 • تعمیر پنجره‏ های اُرسی(مشبّک) قسمت .…………………………………………….
 • بازسازی دیوار باربر میان ..………………………………………….
 • برداشتن سردر ورودی مسجد و پنجرۀ ایوان و …………………………………………………
 • اصلاح نمای مسجد کوچک: هیئت امنای مسجد قبلاً نمای مسجد کوچک را با آجر محلّی و ناهماهنگ با بنای مسجد کار کرده بودند و………………………………………………….
 • سفیدکاری داخل مسجد،
 • اصلاح سیستم روشنایی و ………………………………………………………..

نمای سردر ورودی مسجد مهرآباد قبل و بعد از مرمّت

 • آجرفرش کف مسجد: کف مسجد در اثر گچ‏کاری و کاهگل‏ های متوالی، بالا آمده و سنگ زیر ستون‏ها تقریباً پوشیده ………………………………………………….
 • در سال ۱۳۸۹، پیمانکار مرمّتکار جهت سبک‏سازی سقف مسجد اقدام به برداشتن لایه‏ های سیمان با تور سیمی و آجرفرش سقف کرده و سقف مسجد را به روش سنّتی، مثل سایر مساجد، پوشش داده بود. متأسّفانه، وی ……………………………………………………
 • در سال ۱۳۹۰، سه عدد از ستون‏هایی که رانش ………………………………………………
 • پاکسازی شیمیایی سطح تمام چوب‏های ……………………………………………………………
 • استحکام‏ بخشی و ……………………………………………………………
 • استحکام‏ بخشی کلّ .…………………………………………………………….
 • پاک‏سازی شیمیایی چرکی و چربی سطح .…………………………………………………
 • استحکام ‏بخشی نهایی چوب‏ ها و نقّاشی‏ ها با …………………………………………
 • تثبیت نهایی چوب‏ ها با استفاده از بوتیرال…………………………………….
 • تثبیت و استحکام‏ بخشی نهایی .……………………………………………………..
 • در سال ۱۳۹۳ نمای آجرکاشی..……………………………………………..

آجرفرش نمودن کف مسجد

تقویت پایه ‏ستون ‏ها

طرح ورودی و منارۀ مسجد مهرآباد بناب

طرح گل در سرستون‏های مسجد مهرآباد بناب

طرح گل‏وبوته در سرستون‏های مسجد مهرآباد بناب

طرح سرستون‏های مسجد مهرآباد بناب

پلان مسجد مهرآباد بناب

نمای شرقی مسجد مهرآباد

 

برش نمای شرقی مسجد مهرآباد

برش پی دیوارهای مسجد مهرآباد بناب

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها