نمایش نوار ابزار

مرمّت مسجد جامع میدان روستای ازویش : Grand Mosque of Ezovish Village of Bonab

مرمّت مسجد جامع میدان روستای ازویش

   Grand Mosque of Ezovish Village of Bonab

مسجد ازویش یکی از مساجد تاریخی بناب است که به دلیل نبود متولّی در گذشته آسیب‏ های زیادی به خود دیده بود. سقف اوّلیّۀ مسجد را با پردوهای رنگی، ستون‏ ها، سرستون‏ ها و فرسب ‏ها پوشش داده بودند. با گذشت زمان سقف مسجد به دلیل نشت آب باران و ایجاد رطوبت در چوب‏کاری سقف و دیوارهای خشتی، همانند وضعیّت مشاهده ‏شده در دیگر مساجد تاریخی شهر، پوسیده و فرسوده شده بود. متولّیان در آن زمان سقف مسجد را برداشته و تمام تیرهای چوبی و پردوهای موریانه ‏زده و پوسیدۀ سقف را برداشته و سقف را با چوب و تختۀ ساده پوشانده بودند. پشت‏بام را جهت جلوگیری از نشت آب باران شیروانی نموده و، به جای پنجره‏ های چوبی مشبّک و اُرسی، پنجره‏ های آهنی نصب کرده بودند. متأسّفانه، به دلیل عبور آب قناتِ روستا از ضلع‏های شمالی و شرقی مسجد، گوشۀ دیوار بر اثر رطوبت مداوم ترک عمیقی برداشته بود و در شرف ریزش قرار داشت.

نمای مسجد روستای ازویش بناب بعد از مرمت

 Grand Mosque of Ezovish Village of Bonab

مسجد جامع میدان روستای ازویش بناب قبل و بعد از مرمّت

 

نمای شرقی مسجد قبل و بعد از مرمّت

در سال ۱۳۸۰، جناب آقای صدرائی، سرپرست هیئت بررسی باستان‏ شناختی منطقۀ بناب، با تلاش‏ های زیاد اعتباری را از تهران اختصاص داده بود و ……………………………………………..

 • تهیّۀ ……………………………………………………
 • تعمیر دیوار ضلع شرقی: با توجّه به اینکه دیوار شمال شرقی مسجد به دلیل عبور آب قنات شدیداً خورده شده و ………………………………………………………..
 • تعمیر دیوار جنوبی: در این قسمت دیوار شکاف و ترک‏هایی در سینۀ طاق‏نماها و در قسمت‏ هایی از بدنۀ آجرکاری ابری وجود داشت که بر اثر نفوذ آب باران                                            ……………………………………………

ضلع جنوبی مسجد قبل و بعد از تعمیرات

 • مرمّت دیوار شمالی: این قسمت از دیوار وضعیّت مناسبی نداشت و در گذشته تغییرات زیادی در آن داده شده بود. در این قسمت …………………………………………………………
 • بازسازی هشتی مسجد: در دیوار ضلع شرقی مسجد یک در ورودی وجود دارد که استفاده نمی ‏شود و ورودی اصلی در دیوار ضلع شمالی است. احتمالاً ورودی دیوار شرقی مخصوص

دیوار جنوبی مسجد قبل و بعد از مرمّت

 • تعمیر دیوار غربی: این دیوار نمای آجری نداشت و تماماً خشتی بود. در سمت غربی این دیوار خانۀ مسکونی شخصی وجود دارد. وجود ……………………………………..
 • به دلیل عدم رسیدگی و نفوذ رطوبت، دیوار خشتی مقاومت خود را از دست داده بود و امکان مرمّت آن وجود نداشت. اجباراً این دیوار .……………………………………………………….
 • برداشت سقف: بعد از محکم‏سازی و مرمّت دیوارهای چهار طرف و استحکام‏ بخشی به دیوارها، نوبت به برداشتن سقف و تعمیر آن و، به عبارتی، برگرداندن سقف به حالت اوّلیّه می‏رسد. در این مرحله نیز ستون‏ های چوبی از تیر چوب‏ه ای جنگلی هشت‏ تراش و ……………………………………….

شبستان مسجد قبل و حین مرمّت

 • آجرفرش کف و گچ‏کاری دیوارها: بعد از پوشش سقف مسجد، کف مسجد جهت ثبات و ایجاد یک راه تنفّس جهت رطوبت‏ گیری از کف آن ………………………………………….
 • اجرای کانال نم‏زدا و بندکشی بین سنگ ازاره: برای جلوگیری از نفوذ آب باران و آب قنات خیابان به پی و دیوارهای خشتی، ………………………………………..

شبستان مسجد حین و بعد از مرمّت

 • بازسازی آشپزخانه و خانۀ روحانی: آشپزخانه و خانۀ روحانی به حیاط ضلع غربی مسجد انتقال می‏ یابند و برای همانندسازی و …………………………………

دورنمای مسجد و آشپزخانه و خانۀ روحانی

 • سرستون‏ های مسجد: در سال ۱۳۸۹ امنای مسجد کوی حافظ (اولاد ذکور) مسجد تاریخی را تخریب نمودند و ………………………………………………..
 • ساماندهی حیاط مسجد: در پایان، حیاط مسجد سنگ فرش و محوطه ساماندهی و روی رخبام از سنگ اسپراخون آبچکان اجراء می‏ گردد.

          جا دارد در اینجا از جناب آقای صمدیان، عضو فعّال و پیگیر هیئت امنای مسجد جامع میدان تاریخی ازویش که در طول مرمّت مسجد با صبر و حوصله و علاقه ‏مندی نهایت همکاری را با نگارنده داشت صمیمانه قدردانی نماییم. همچنین از سایر اعضای هیئت امنای مسجد و مردم خوب و بافرهنگ روستا که در طول مرمّت با کمک‏ های مالی و تأمین نیروی انسانی بسیار خوب در مرمّت مسجد همکاری داشتند سپاسگزاری می‏ گردد.

7-%d8%a7%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af

    ]قای  مظفر صمدیان، امین مسجد

درب و طرح ورودی مسجد جامع میدان ازویش بناب

پلان مسجد جامع میدان روستای ازویش بناب 


نمای جنوبی مسجد جامع میدان روستای ازویش بناب 


  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها