نمایش نوار ابزار

مرمّت مسجد جامع میدان روستای زُوارا : Grand Mosque of Zuvara (Zavarag)

مرمّت مسجد جامع میدان روستای زُوارا

     Grand Mosque of Zuvara (Zavarag)

   این مسجد در روستای زُوارا، که به صورت زوارق نوشته می‏ شود، واقع است و توضیحات بیشتر در مورد آن در فصل ششم آمده است. این مسجد یکی دیگر از مساجد تاریخی ستوندار چوبی با سرستون ‏های حجمی چوبی در منطقه است. در قدیم مساجد سرستونداری دیگری نیز در این روستا وجود داشتند امّا ازبین رفته‏ اند. روستای زوارا از سابقۀ تاریخی درخشانی برخوردار است.

در گذشته، به دلیل نبود متولّی میراث فرهنگی و عدم مرمّت اساسی و اجرای اقدامات حفاظتی از سوی هیئت امنای مسجد فوق، این بناء در حال فروریزی و نابودی بود و آخرین نفس‏ های خود را می‏ کشید. خوشبختانه، جناب آقای صدرائی، همانند مسجد روستای ازویش، برای مرمّت این مسجد نیز مبلغ سه میلیون تومان اعتبار اوّلیّه از تهران گرفتند و ……………………………

در سال ۱۳۸۲، کارگاهی در این مسجد دائر گردید و به کمک مردم محلّ و امنای مسجد اقدام به مرمّت مسجد ……………………………………………………….

1-2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%aa

مسجد جامع روستای زُوارا  بعد از مرمّت

Grand Mosque of Zuvara (Zavarag)

شبستان مسجد زُوارا قبل و حین مرمّت

 

اهمّ اقدامات مرمّتی به شرح زیر بوده است:

  • کارگاه، …………………………………………………………
  • مرمّت سرستون ‏های قبلی خود مسجد که به تعداد زیادی وجود داشتند و شبیه سرستون‏های زیبای مساجد مهرآباد و ………………………………………………….

                   انتقال آشپزخانه: آشپزخانه از حیاط جنوبی و چسبیده به نمای دیوار که الحاقی بود به ضلع شمالی مسجد انتقال می‏یابد. زمین این ……………………………………..

شبستان مسجد در حال مرمّت و بعد از مرمّت

 

           در همۀ این مراحل، مرمّت مساجد تاریخی شهر کار بسیار سخت و دشواری بود. نگاه و بینش هیئت امنای مساجد و بعضی از مردم محلّ در مورد نحوۀ مرمّت با ما متفاوت بود. وضع اسفناک مساجد تاریخی که از مصالح خشت و آجر و تیر چوبی و ستون‏ های خمیده و چوبی بودند از یک سو و تفکّر و جشن و پایکوبی به مناسبت نوسازی مساجد با مصالح فلزی از سوی دیگر سبب شده بود تا هیئت امنای مسجد و مردم محلّ حرف ما را نپذیرند. امناء و مردم دوست داشتند مساجد محلّشان آباد شود، امّا ما متّهم به عقب‏ ماندگی و کهنه‏ پرستی می‏ شدیم. یکی از دلایل اصلی آن بود که در شهر بناب مردم تخریب و نوسازی مساجد را دیده بودند و با آن آشنایی داشتند امّا هرگز شاهد مرمّت اصولی مواریث فرهنگی نبودند. اگر حضور پُررنگ و علاقه و عشق دوستداران میراث فرهنگی شهر و اعتماد مردم نبود، باید اعتراف کرد که کاری از پیش نمی‏ بردیم و مردم به مرمّت مساجد کمک نمی‏ کردند و مسئولان به بناءهای تاریخی توجّه نشان نمی ‏دادند. امّا، امروز دیگر این مسائل جا افتاده است و مردم مرمّت بناءهای تاریخی را دیده و آشنا شده ‏اند و به مزایای آن آگاهی دارند.

با وجود اینکه کارهای زیادی در این مساجد و بناءهای تاریخی انجام شده است و آن ها ایستایی خود را بازیافته ‏اند، هنوز برای بازگرداندن بناءها به وضعیّت اوّلیّه راه درازی در پیش است که باید در آینده عملی گردد. جا دارد از هیئت امنای مسجد به ویژه از جناب آقای مجید فراوان که زحمات زیادی در زمینۀ مرمّت این مسجد و گردشگری منطقۀ قره ‏قُشون متحمّل شده ‏اند و جناب آقای حاجی رحیم داوری فرزانه و مردم فهیم و فرهنگی روستا که در تعمیرات اساسی مسجد، با مساعدت مالی و تأمین نیروی انسانی، با نگارنده نهایت همکاری را داشتند سپاسگزاری نمایم.

پلان مسجد روستای زُوارا

 

طرح نمای جنوبی مسجد روستای زُوارا

طرح نمونه‏ای از سرستون‏های مساجد گزویش و زوارا

کبوترخانۀ قره ‏قُشون

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها