نمایش نوار ابزار

خریداری زمین برای ادارۀ میراث فرهنگی

خریداری زمین برای ادارۀ میراث فرهنگی

            در سال ۱۳۷۹ برای توسعۀ آتی میراث فرهنگی، شامل فضای اداری، کتابخانه و انواع کارگاه ‏های صنایع ‏دستی، قطعه زمینی به مساحت  ۲۰۰۰ متر مربّع طیّ مکاتبات و مذاکرات متعدّد از زمین شهری بناب و مسکن و شهرسازی استان خریداری گردید. این زمین در خیابان ۲۴ متری جنب پلیس راه و در کنار ادارۀ تعاون روستایی قرار گرفته است. مبلغ و هزینۀ این قطعه زمین توسّط نگارنده و اعضای دورۀ اوّل شورای شهر و نیز مردم خیراندیش و فرهنگ‏ دوست بناب تأمین شده است. این قطعه زمین، با ۲۳ متر عرض در بر خیابان ۲۴ متری و با ۹۲ متر طول در جوار ساختمان‏ های مجموعۀ ادارات، به ویژه جنب ساختمان نیروی انتظامی، بسیار باارزش و مناسب برای توسعۀ ادارۀ میراث فرهنگی است.

در صورت جلسۀ مربوط به خریداری این زمین آمده است که مبلغ این زمین از مردم شهر جمع‏ آوری شده و سازمان میراث فرهنگی حقّ فروش آن را ندارد. در سال ۱۳۸۴، برای آبادی و تأمین آب مورد نیاز در اقدامات عمرانی، احداث دیوار پیرامونی، ساختمان اداری و کتابخانه یک حلقه چاه آب به عمق ۴۸ متر در این زمین حفر گردید و با لولۀ ۱۲ اینچی لوله‏ گذاری شد و آب آن تا سطح ۱۴ متر از سطح زمین بالا آمد و برای یک موتور پمپ آب‏کشی ۵ اینچ آب می ‏دهد.

این زمین اهدایی در سال ۱۳۷۸ با احداث یک دیوار آجری محصور گردید امّا مردم هنوز در انتظار دیدن آبادی آن در جهت توسعۀ میراث فرهنگی، ایجاد گارگاه ‏های صنایع‏ دستی، کتابخانۀ اختصاصی و ادارۀ گردشگری هستند

.و ………………………………………….

untitled-1

کروکی زمین خریداری ‏شده (طرح از مهندس ناصر یوسفی)

زمین خریداری‏ شده از سوی مردم برای میراث فرهنگی بناب

 

 

  ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

دیدگاه ها