نمایش نوار ابزار

سخن پایانی : English Summary

%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ba


سخن پایانی

                                                                                                                                   نگارنده

            نگاه نگاره‏ ها نگرشی است بر میراث فرهنگی و حاصل حافظه و تجربۀ هزاران سالۀ بشر است که هادی حرکت، ابتکارات و خلّاقیّت انسان‌های بعد از خود است. در نگاه گویای نیاکان و معماران فرهنگ‏ ساز قبل از نسل ما، در دانشگاهی به وسعت ایران، جویباری جاری است جهت سیراب نمودن سرزمین سبز وارثان خود در نمود بناءهای تاریخی، آثار و اشیای فرهنگی، برج و باروی شهر، گرمابه‏ های سنّتی، شهرسازی، معماری ساختمان ‏ها با تقسیم ‏بندی و آرایش داخلی آن، موسیقی، هنر، نقش و نگارها، بازی‏ های سنّتی، ادبیّات، صنایع‏ دستی، آیین‏ ها، آداب و رسوم، عواطف انسانی، عیّاری و یاریگری در بحران‏ های اجتماعی، کشاورزی، بازار، معادلات شفّاف در معاملات و… که تبلوری است از فرهنگ یک جامعه در گذر زمان و آیین ه‏ای است روشن از شرایط جامعه در ادوار مختلف. همین فرهنگ است که به رفتار ما شکل می ‏دهد و ما بازتاب رفتار گذشتگان هستیم.

         به نظر می‏ رسد خصلت هر قوم و قبیل ه‏ای همیشه ریشه در تبار تاریخی و در گذشته‏ هایی دارد که همچنان به صورتی دیگر در جامعه حضور دارند. در هر شخصی و خانواده‏ای و در هر شهر و محلّ ه‏ای، ضمن وجود مشترکات فرهنگی، تفاوت ‏هایی محسوس و نامحسوس با فرهنگ آن دیار دیده می ‏شود که به هویّت مردم آن شهر و منطقه برمی‏ گردد. در نام‏گذاری برخی افراد، لقب به جایِ یا در کنار اسم آنان[۱] می ‏آمد و لقب آیین ه‏ای از فرهنگ آن افراد بود. زبان و گویش تاریخی یک شهر نیز در ردیف فرهنگ آورده می‌شود و ریشه در تاریخ آن دیار دارد. گاهی آثار و میراث فرهنگی چنان با فرهنگ مردم بعد از خود به هم تنیده است که در جدا کردن آن به مشکل جدّی برخورد می‌کنند و فرهنگ جدید به سختی جا باز می‌کند و شاید آن چیزی نمی‌شود که انتظار داشته ‏اند. زیرا، فرهنگ امری روزمرّه نیست بلکه از دل قرن‏ ها تجربه بیرون آمده است و ایران گونه‏ های فرهنگی زیادی دارد و این تنوّع فرهنگی، همانند شاخ و برگ و گل، به درخت تنومند فرهنگ ایران زیبایی و جذّابیّت ویژه‏ ای بخشیده است. با اینکه در گذشته نواقصات و کمبودهای مادّی و فرهنگی وجود داشت، امّا در کلّ زیبایی ‏های فرهنگی درونی دیروز به زیبایی ‏های بیرونی امروزی چربش دارد.

            از این دیدگاه، نگارندۀ حاضر تصمیم به نگارش فرهنگ منعکس در میراث فرهنگی و به ویژه در نقش و نگارهای روی چوب شبستان و چهل‏ ستون‏های باشکوه مساجد چوبی دورۀ صفویّه شهرستان بناب گرفت و از این رهگذر دریافت که در آثار و میراث فرهنگی این دیار، ضمن وجود مشترکات با میراث فرهنگی شهرهای دیگر، تفاوت ‏های هنری و فرهنگی نیز دیده می‏ شود. بیان و برجسته ساختن این شاخص‏ های هنری و برگزیده‏ های فرهنگی شاید در اقدامات و مطالعات بعدی در زمینۀ برنامه ‏ریزی شهری و فرهنگی و روابط اجتماعی و اقتصادی نسل ‏های بعدی مفید و مؤثّر باشد و از ناهنجاری ‏ها بکاهد. زیرا، وضعیّت موجود و ظواهر هر شهر آیینه و نمودی از فرهنگ مردم و مدیریّت شهری آن است و مدیریّت شهری تبلوری از فرهنگ مردم آن دیار.[۲]  با دیدن میراث فرهنگی به هویّت دیروز خود فکر می‏ کنیم چرا که هر اثر پنجره‏ای رو به دیروز است و در فریادهای خاموش تاریخ، در میراث فرهنگی، خصوصاً در مساجد چوبی دورۀ صفویّه، دنیایی از زیبایی‏ ها نهفته است.

          شاید بتوان گفت: پیامی جهانی در نقش و نگارهای روی چوب مساجد تاریخی شهرستان بناب وجود دارد که باید بیشتر شکافته و کاویده شود و نباید تنها به توصیف شکل و ظاهر و رنگ و طرح تزئینات این مساجد اکتفا گردد. باید نگاه ‏های کنجکاوانه و جستجوگر را هر چه بیشتر و دقیق‏تر نمود و برداشتی جدید از این یادمان ‏های تاریخی به دست آورد و با استفاده از این آموزه ‏های میراث فرهنگی در روابط اجتماعی انسان‌ها صلح و دوستی در دل کاشت و از آن قوانین سازندۀ اجتماعی استخراج نمود. به ویژه اینکه فحوای نگاره ‏ها در این مساجد روحانی و مذهبی است و روان انسان با ماورای طبیعت کاملاً سازگاری دارد. هنرمندان تلاش کرده ‏اند تا نقوش در این بناءها رنگ معنوی به خود بگیرند و تأثیر بیشتری بر مردم بگذارند. معماری مساجد چوبی بناب ریشه ‏ها را پاس می‏دارد و سنّت‏ ها را حفظ می‌کند.

              آنچه بیشتر جلب توجّه می‌کند این است که در نگاره‏ های روی آسمانه‏ های چوب مساجد دورۀ صفوی که در فضایی به مساحت حدود ۱۱۰۰ متر مربّع اجراء شده‏اند[۳] حتّی یک نمونۀ واحد که رنگ و بوی خشونت داشته باشد نمی‏ توان یافت. این روش و هنر در تمامی مساجد این منطقه جریان دارد و همگی به یک زبان واحد گویای این حقیقت هستند که در مکتب خدایِ زیبایی‏ ها و خدای بخشنده و مهربان هیچ خشونتی وجود ندارد؛ و هنرآفرینان منطقه عارفانه عشق خدا به مردم و عشق مردم به خدا را به تصویر کشیده ‏اند نه ترس را. متأسّفانه، اکنون واقعیّت چیز دیگری شده است. باید با ریشه ‏یابی علل و عوامل این خشونت‏ ها که به نام خدا و به نمایندگی از طرف خدا انجام می‏ گیرد با کار فرهنگی وضعیّت موجود را اصلاح نمود و آرامش و لذّت زندگی و زنده بودن را به انسان‌ها بازگرداند.

          اصولاً ادیان در بدو تولّد نسبت به نیاز زمان، برای زدودن زشتی‏های جامعه و اصلاح امور مردم عصر خود به منّصۀ ظهور رسیده و مورد استقبال مردم واقع گردیده ‏اند. بدین سبب، ادیان در ذات و جوهرۀ خود نمی‌توانند خشونت و زشتی داشته باشند و به همین خاطر پیامبران را مصلحان می ‏نامند. خشونت، منیّت، جاه ‏طلبی، تزویر، سلطه‏ جویی و استبداد از سوی متولّیان بعدی وارد ادیان شده است. وقتی خدا قدرت واحد است، پس نقش متولّیان و مسئولان باید نقش تشویقی و ترغیبی و آگاهی رساندن برای صلح و ثبات و راستی و درستی بین انسان‌ها باشد. کما اینکه تمامی انسان‌ها از هر مسلک و مرامی، از هر نژاد و زبانی، از هر قوم و قبیله ‏ای و از هر طیف و طبقه ‏ای که باشند، در کودکی با هم دوست هستند و با صمیمیّت و شادی در کنار هم بازی می‌کنند. اختلاف، کینه، دشمنی، جنگ و دعوا به صورت اکتسابی از بزرگان قوم وارد افکار آنان می‏ شود و به تدریج بین آن ها به دشمنی دائمی مبدّل می‏ گردد و در نهایت به جنگ و خونریزی می‏ انجامد.

          در تزئینات و نقش‏ ونگارهای داخل مساجد تاریخی بناب طبیعت به تصویر کشیده شده است و قطعاً این پیام و مفهوم با طبیعت و ذات انسان سازگاری دارد. این گل ‏وبرگ‏ ها و بوتـه‏ ها نماد صلح و دوستی و مهربانی هستند. شکفتن گل‏ ها به شکل تابش نور خورشید نمادی از تابش انوار هدایت‏ب خش و روشنی‏ بخش خداست به قلب‏ های ما. تزئیناتی که هنرمندان نقّاش در این تالارها آگاهانه با ذهنی آزاد و روحی رها با تلفیق رنگ‏ های گرم و شورانگیزِ لاجوردی، فیروزه‏ای، نارنجی و قهوه‏ای در قالب نقوش گل، بوته، غنچه، پیچک، ترنج و سرترنج خلق کرده‏ اند مانند پارچه‏ های زربفتی است که در نگاه انسان‌ها به آسمانۀ این مساجد کشیده شده است؛ نگارستانی که هر بیننده را به تفکّر وامی‏دارد و به طبیعت خود باز می ‏گرداند. آن هنگام که انسان برای طلب هدایت از خداوند سر به آسمان برمی ‏دارد و جلوه ‏های صورت جمال خداوند و معبودش را مشاهده می‏ نماید و دعای احسن الحال را می‏ خواند، چقدر لذّت‏ بخش است جاذبه‏ های این اربابان هنر.

      جولان اسب هنر در این نگارخانه‏ ها حاکی از آن است که دین زیبایی‏ ها را دوست می‏دارد و هر گونه تعبیر به خشونت را در هر زبان و شکل و شیوه ‏ای در دین و در زندگی مردم مطرود و مذموم و غیر قابل قبول می‏ داند. برای عشق ورزیدن به کرامت انسان و دوست داشتن و مهر ورزیدن، مبرّا از خرافات و تندرویی و تندخویی و زیاده‏ خواهی ‏ها، باید از خالقان این هنرها این درس را آموخت که خدا زیباست و آفریدگان زیبایی و زیباسازان زندگی، انسان‌ها را خداگونه دوست می ‏دارند. هر جا هنر است زیبایی خداوند با تمامی ابعادش هویداست و هر جا زیباییست آنجا محضر خداست. این بیان از نگاهِ نگاره ‏ها پیداست.

           ستون‏ های داخل مساجد گویی درختان شاخ‏ وبرگ و گل‏داری هستند که آسمان مسجد را پوشانده ‏اند. انسان متعالی وقتی با چنین سرشتی سر به آسمان برمی ‏دارد چهرۀ معبودش را در عرش برابر چشمان خود می‏ بیند و به رکوع که می ‏رود طبیعت زیبای نقش ‏بسته بر فرش را در مقابل خود دارد و بر چنین خالقی با تمام زیبایی ‏های زندگی سر به سجدۀ شکر می‏ گذارد و با تکبیر و سپاس سر از سجده برمی ‏دارد تا دچار زمستان سخت زندگی نشود. قیامی دیگر و خواهشی از نـو می‏ آغازد چرا که به سختی راه آگاه است و به لغزش‏ های انسان واقف.

       نقطۀ آشتی، اتّحاد و اتّفاق اکثر آیین‏ ها بازگشت به پیامِ پیام‏گذاران و اندیشه‏ پردازان در نگاره‏ های این گونه مکان‏ های خداپسندانه است که قرائت صلح، آشتی و مهربانی را ترسیم نموده و از تصاویر ترس‏ آور و هیبت ‏انگیز یا مضامین قدرت ‏نمایی استفاده نکرده‏ اند. به عبارت دیگر، آفرینندگان این نگاره‏ ها انسان‏ ها را، برخلاف آنچه در برخی از بناءهای بزرگان دیده می‏ شود، از روی ترس و طمع و تزویر مطیع خود نساخته ‏اند.

      با اینکه نواقصات و کمبودهای مادّی و فرهنگی مثل هر زمان در ادوار گذشته نیز وجود داشته است، امّا در کلّ زیبایی ‏های درونی دیروز به زیبایی‏ های بیرونی امروزی سنگینی دارد. در پایان، نگارنده امید دارد این مجموعه تلنگری باشد بر ایستایی اندام میراث فرهنگی این خطّۀ تاریخی.

 ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

English Summary

Motifs’ View represents a perspective on cultural heritage, the legacy of man’s memories and experiences over several millennia, which shepherd movements, innovations and contraptions of succeeding generations. Within the expressive eyes of our ancestors and the culture-generating architects of the last generation, a stream was flowing, at a university extending across Iran, to water the green land of their heirs, as evidenced by historical buildings, cultural objects, defensive walls, traditional bathhouses, urban development, architectural forms with their divisions and compositions of interior spaces, music, art, ornaments, traditional games, literature, handicrafts, rituals, cus­toms, human emotions, benevolence and giving assistance in social crises, agriculture, bazaar, fair trading, etc., which in turn are manifestations of cultural status of a society over the course of time and a clear mirror perfectly reflecting the conditions of society in different periods. It is this very culture that shapes our behavior, and we are not but the reflection of the departed’s actions.

It seems that, in addition to having some cultural similitudes, each individual per­son, family, clan, city, and locality has more or less some tangible and intangible differences in the culture of that country that refer to the identity of the city and the region. In some nominations, the title was used instead of the name[۴] or beside it and the title was the mirror of the person’s culture. The historical language and dialects of a city also considered in the line of the culture which originates from the history of that land. Sometimes, the cultural heritage and works have been so closely interwoven with the culture of later people that separating them from each other causes some problems and the new culture is accepted with difficulty and perhaps it is not the expected one, and that is due to the fact that culture is not an everyday affair but comes out of centuries of experience. Iran has a lot of cultural variations and this cultural diversity has bestowed attractiveness and beauty to the strong tree of Iran culture like branches, leaves, and flower. Although there were some cultural and financial shortcomings and deficiencies in the past, in general, the internal cultural beauties of the past outweigh the external beauties of today.

On the basis of this understanding, I, as the writer, have decided to write down the current and available cultural heritage, especially the ones in the figures and designs on Nave (shabestan) wood and magnificent forty-columns of the wooden mosques in Safavid Period of the city. I found out that, in addition to some commonalities with the cultural heritage of the other cities, there are some cultural and art differences that can be useful and effective in the measures, stud­ies, cultural and urban planning, social and economic relationship of the next generation by stating and highlighting these artistic and cultural outstanding in­dices and in this way reduce the abnormalities, since the current condition and the appearances of the cities are the mirror and representation of the culture of the people and the city management and the city management is the manifesta­tion of the culture of the people of that land[۵]. By viewing the cultural heritage, we think of our past identity that each monument is as a window to the past and there is a world of beauty in the silent cries of the history in the cultural herit­age, especially in the wooden mosques of Safavid Period.

It might be said that there is a global message in drawing and designs on the wood of historical mosque of the city that should be explored more and searched and we should not continuously describe the shape and appearance of the colors and designs, we should sharpen the curious and exploring looks more accurately and acquire a new understanding from the historical monuments by using these cultural heritage create peace and friendship in the hearts and human relationship and exploit some useful social rules out of them. Particularly that these architec­tural designs in these mosques are spiritual and religious, and the human spirit is of supernatural origin, the attempts has been made to make the designs used in these monuments spiritual and have more and deep effect on people, the architec­ture of Bonab wooden mosques values the roots and maintains the traditions.

What draws more attention is that, in about 1100 square meters area of the figures and designs on the wood of the mosques of Safavid Period[۶], one cannot find any case of which has the color and smell of violence. This technique and art flows in all the mosques of the region that all in a single language is telling the truth that there is no violence in the school of God of beauty and the beneficent the merciful God, unfortunately, the reality is different. We should restore the peace and pleasure of living and life to humans by finding the reasons and the ori­gins for this violence which are committed by the name and sake of God and on behalf of God and by some cultural steps to modify them.

Basically, the religions have appeared to remove the evils of society and im­prove the affairs of people of their age at their emergence with regard to the needs of the time and have actually been welcomed by people, therefore, religion cannot possess violence and ugliness and for this reason, the Prophets are called peace­makers. The later custodians have entered the violence, selfishness, ambition, de­ception, and dominance into the religion. When God is the only power, so, the custodians and responsible people should play the role of encouraging and warn­ing for peace, stability, honesty, and integrity among human beings. As all hu­mans at the birth and during childhood, from every religion, ideology, race, lan­guage, ethnic background, tribal, and class, are friend with each other and play together with intimacy and happiness. Conflict, hatred, enmity, war, and fights among them will be acquired from the elders of the tribe into their minds and gradually become permanent enmity among them and lead to war and bleeding.

In the decoration of the drawings and designs of inside of the historical mosques of Bonab, nature is portrayed and certainly, this message and concept is consistent with human nature. The flower, leaves, and plant are the symbol of peace, friendship, and kindness. Blooming of the flowers in the shape of sunshine is the symbol of guiding and luminous lights of God into our hearts. In these places, skillful painters, consciously, with a free mind, and released soul, painted with the warm and exciting colors such as cobalt-blue, turquoise, orange, and brown along with the designs of flower, plant, bud, ivy, and medallion like brocade fabric, in the people’s view, pulled on the roof of the mosque, like the gallery which leads the viewer into thinking and returns him into his own nature, when human takes his head up to the sky in order to demand guidance from God and sees the facial expressions of God’s beauty and the Lord and sings the prayer of Ahsan Al-Hal, the attractions of these masters of arts are very pleasant.

The art in these galleries suggests that religion loves beauties and any interpre­tation of violence in any language, form, and way in the religion an in the life of people is rejected, condemned, and unaccepted. They should learn from the cre­ators of these arts to love human dignity, practice kindness and love and shedding superstition, irritability, extremist, and excesses. God is beautiful and the beauty creatures and makers of life love human Godly. Where there is art, the God beauty is obvious in all aspects and wherever there is beauty, there is the presence of God, this expression is evident from the designs and motifs’ view.

The interior columns of the mosques are like tress with foliage and flowers covered the sky of the mosque, and when the transcendental man raises his head up to the sky with such nature, he can see the face of the Lord in the heavens, and when he bows down he can see the beautiful nature upon the carpet in front of his eyes and he thanks such creator with all the beauties of life and with Takbir and gratitude takes the head from the prostrate in order not to be suffered from the harsh winter of the life, another uprising and new ask begins because he is aware of the difficulty of the way and knows the slips of the human.

The reconciliation, alliance, and union of most religions lie in returning to the messages conveyed by the artists at this kind of divine places which illustrate peace, reconciliation, and kindness and avoid horrible and frightening representations. In other words, they did not seek to subdue people through fear, greed, and deception as is attested at most elite structures.

Despite the existing cultural and financial shortcomings and deficiencies as with any period in the past, the interior beauty of the past in general outweighs today’s exterior beauty. I hope this collection will contribute to the continued suvival of the cultural heritage of this historical region.

Motifs’ View

Architectural Beauties of Bonab’s Cultural Heritage (Vol. II. 1)

 

Ali Asghar Balegh

 

 ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه  عکس های مرمتی و نقشه ی بناها )

 

[۱]. بیشتر در دورۀ قبل از صدور شناسنامه

[۲]. وقتی ابراهیم ‏بیگ سیّاح در دورۀ قاجار قدم به شهر بناب می‏گذارد، در اندک زمانی آثار و فرهنگ شهر را از سیمای مردم آن می‏ خواند و می ‏نویسد: «… مردمان این شهر اغلب کارکن و تلاشگر و قانع بوده [یعنی ارباب و آقازاده و خان‏ زاده نیستند]… و در میانشان ورشکستگی و افلاس دیده نشده است» و «… اهالی به اخلاقشان فساد راه نیافته است. مردم آزار و شریر نیستند، خصوصاً به صفات پسندیده مهمان ‏دوستی و غریب‏ نوازی متّصفند…». (بابک ۱۳۸۴، ۴۰) و یا می ‏نویسد: «… اگر در ایران به یک نفر لقب درست داده باشند آن لقبِ سیف‏ العلما است که به شیخ علی قاضی در بناب رهبر مقاومت شهر در برابر متجاوزان داده شده…» (بابک ۱۳۸۴، ۲۴۰) . و راولینسونِ سیّاح پس از دیدن بناب می‏ نویسد: «… کوچه‏ های تمیز و جوی‏ های آب روان و درخت‏کاری‏ های منظّم و خوش‏ منظر، این شهر را تا اندازه‏ای شبیه شهر خوی می‏ ساخت که به عقیدۀ من یکی از پاکیزه ‏ترین و منظّم ‏ترین شهرهای ایران است…» (بابک ۱۳۸۴، ۲۲۸).

[۳] بر اساس مواردی که تا به امروز حدّاقلّ ویرانه‏ های آن ها برای ما به یادگار مانده است در گذشته بیش از ۲۴ مسجد چوبی در این شهرستان وجود داشت (نک. فصل ششم همین کتاب).

[۴]. More specially before the arrival of birth certificates

[۵]. When EbrahimBeigSayyah comes to Bonab in Qajar Era,in the short time, he can perceive the works and culture of the city from the people’s face and he writes “… people of the city are often hardworking and activist and satisfied (i. e. , they are not lord, master, and khan)  … and there is no bankruptcy and failure among them” / and “… in townspeople’s behavior there is no corruption and they are not burgher and wanton,especially, there are known to the desirable traits of hospitality” / or he writes “… if a person titled truly in Iran it is the title of Seyf Al-Ulama given to Seykh Ali Qazi, leader of resistance of the city against offenders in Bonab …”.  And when RalinsonSayyahsees Bonab he writes “… neat alleys and fluent raceways and systematic and good looking tree planting  made this city somewhat similar to Khoy, which to me, is one of the systematic and neat cities in Iran …”.

[۶]. That has remained and not ruined till now, in the past there were more than 24 wooden mosques in this city.

دیدگاه ها