نمایش نوار ابزار

معرفی نگارنده : کتاب دوجلدی نگاه نگاره ها

معرفی نگارنده :

علی اصغر بالغ

 عبادت به جز خدمت خلق نیست ( سعدی )

      نگارنده سال ۱۳۳۰ در بناب تولّد یافت و پس از پایان تحصیلات در سال ۱۳۵۴ به استخدام کتابخانه عمومی در آمد و اوّلین کتابخانه عمومی را در بناب تأسیس نمود و ضمن احداث ساختمان مستقل برای این کتابخانه مسئولیت آن را نیز تا سال ۱۳۶۰ بر عهده داشت

       در سال ۱۳۶۰ به تبریز منتقل شد تا بعنوان راهنمای موزه آذربایجان و بازار بزرگ تبریز به انجام وظیفه به پردازد . وی در سال ۱۳۶۳ دوباره و این بار به مراغه انتقال یافت  و مسئولیت آثار تاریخی مراغه و شهر های حومه را بر عهده گرفت . او در سال ۱۳۶۶ اداره میراث فرهنگی مراغه را تاسیس کرد و به دلیل آشنایی قبلی با معماری ضمن حفاظت از آثار تاریخی مراغه ، بناب ، عجبشیر ، هشترود ،  ملکان و لیلان ، مسئولیت آن اداره و کارگاه های مرمّت بناهای تاریخی را عهده دار گردید . وی در این مدت  با خرید محلی مناسب و ساختمان مستقل اوّلین موزه ایلخانی مراغه را تاسیس نمود .

        ایشان در سال ۱۳۷۴ با کوله باری از تجربه به بناب باز گشت و اداره میراث فرهنگی بناب را بنیان نهاد ضمن حفاظت از آثار تاریخی بناب ، ملکان ،  لیلان و حومه این شهر ها  مسئولیّت کارگاه های مرمت در شهر های بناب ، ملکان و لیلان به ایشان محوّل گردید . در این راستا ۱۳ بنای تاریخی بطور اساسی مورد مرمّت قرار گرفت ، از آن جمله بنای تاریخی گرمابه ی مهرآباد که به موزه مردم شناسی جنوب سهند بناب ، و بنای خانه تاریخی سیف العلما اول ( شیخ علی قاضی ) پس از خریداری و مرمّت اساسی  به موزه صفوی بناب،  تبدیل شدند . وی در سال ۱۳۸۲ بازنشسته شد اما همکاری اش با اداره میراث فرهنگی تا سال ۱۳۸۹ کماکان ادامه داشت

آقای بالغ اینک با رویکردی جدید کمر به نگارش تجربیّات ، مشاهدات و آموخته های علمی توأم با عمل خود بسته است که ثمره قریب به پنج دهه فعّالیّت ایشان در حوزه میراث فرهنگی هستند. مجموعه دو جلدی حاضر خدمت دیگری است از ایشان به جامعه فرهنگی

6-2-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c

 در کنار پل پنچ چشمه بناب بعد از مرمت

( زندگی مثل آب ِجاری است )

 

دیدگاه ها