نمایش نوار ابزار

❇️ – خانه مرحوم حاج محمد علی خسروشاهی در بناب

خانه مرحوم حاج محمد علی خسروشاهی در بناب 

❇️ – خانه مرحوم حاج محمد علی خسروشاهی ، پدر بزرگ حاج آقا  خسروشاهی، عزیز همه ی بنابی ها و خواهر مکرمه اش.

مرحوم حاج غلامحسین خسرو شاهی عموی گرامیش ، در سال ۱۳۳۹ شهردار بناب بود ،  این عکس را حاج آقای بزرگوار برایم هدیه دادند.

👈 در اکثر خانه های قدیمی بناب، حیاط ها به این زیبایی بود، کمی کوچک و یا بزرگ،  بعضا با چند تاک انگور (قانا) با درختان میوه، از جویبار رودخانه محلی بنام (“آخ”= آرخ = آبرو) آبیاری می شدند . واژه محلی “یول آخ” = راه آبرو= دربند”، نیز از این خانواده است.

 “آبرو” یا “اُریز”=oriz = آب ریز.  از زیر دیوار حیاط همسایه به حیاط همسایه دیگر توسط سوراخی بنام “جلیف” =(سوراخ)،  می گذشت.

    در اکثر قباله های قدیمی به این “آبرو” اشاره شده . به نظر حقیر

 واژه (اُورو ovro = دزد) از واژه “آبرو” گرفته شده، چنانکه می دانیم.

 اُو = آب  بعبارتی ” اُورو” همان “آبرو” می باشد،  چون سارقین و دزدان از این آبرو(جلیف) به خانه مردم داخل می شدند لذا به اینگونه دزدان نام

 “اور=ovro” نهادند. یعنی کسی که از “آبروِ” خانه ها برای دزدی وارد می شود.

سپاس حاج آقا از بابت این عکس.

 

علی اصغر بالغ

بازنشسته میراث فرهنگی بناب

دیدگاه ها