نمایش نوار ابزار

ریشه یابی  واژه (اُورو ovro = دزد)

نمودی از حیاط خانه های قدیمی ، خانه تاریخی مرحوم خسروشاهی در بناب

ریشه یابی  واژه (اُورو ovro = دزد)  ( در گویش محلی بناب ، در کتابت  “اوغرو” می نویسند )

👈 در اکثر خانه های قدیمی بناب، حیاط ها به این زیبایی بود، کمی کوچک و یا بزرگ،  بعضا با چند تاک انگور (قانا) با درختان میوه،  از جویبار رودخانه محلی بنام (“آخ”= آرخ = آبرو) آبیاری می شدند . واژه محلی “یول آخ” = راه آبرو = (“دربند”)، نیز از این خانواده است.

 “آبرو” یا  (“اُریز”=oriz = آب ریز) .آبرویی که از رودخانه کوچه جدا می شد جهت آبیاری باعچه های خانه ها ، این آبرو در کنار و موازات “یول آخ” و یا “ذربند”  برای ورود به باغچه ی همسایه ها  از زیر دیوار حیاط همسایه به حیاط همسایه دیگر، توسط سوراخی بنام “جلیف” =(سوراخ)،  می گذشت و باغ حیاط خانه ها  آبیاری می شد

    در اکثر قباله های قدیمی به این “آبرو” اشاره شده .

 واژه (اُورو ovro = دزد) از دو بخش ( اُو + رو = آب + رو ) همان “آبرو” می باشد ،

 بعبارتی ” اُورو” همان “آبرو” می باشد،  چون سارقین و دزدان از این آبرو (جلیف) به خانه  های مردم داخل می شدند لذا به اینگونه دزدان نام

 “اور=ovro” نهادند. یعنی کسی که از “آبروِ” خانه ها برای دزدی وارد می شود.

حقیر برای ریشه یابی واژه “اوغرو” =دزد / که در نگارش می نویسند چیزی نیافتم

علی اصغر بالغ بازنشسته میراث فرهنگی بناب 

دیدگاه ها