نمایش نوار ابزار

✳️- شهر “خوشه مهر” بناب (قسمت سوم)

✳️- شهر “خوشه مهر” بناب قسمت سوم

👈- بله درسته، موشک نیست،
سازه ی دود کش کوره آجرپزی در اراضی حوزه روستای “دیزج پروانه” است. در سمت چپ ورودی شهر خوشه مهر
💐 – تمام توان فکری و علمی ساخت یک موشک، در علم و فنون معماری برای ساخت این بنای بلندِ هنری نیز بکار گرفته شده است، با این تفاوت چه
*- در ساخت این بنای زیبای هنری، خلاقیّت و دانشِ یک معمار بومی با چند کارگر بکار گرفته شده است.
*- با این تفاوت چه، خانه ها و کاشانه های ویران شده در جهنم موشک. این کوره در جهنمی می سوزد تا خانه ها و ویرانه ها دوباره ساخته شوند.
* – بر ویرانی ابزارِ دستِ اضطراب آوران، جنگ افروزان و سلطه طلبان. خانه ای برای آرامش انسان ها آراسته می سازد.
این سازه، آینه ایست که شکوه هنر و معماری ایرانیان در آن دیده می شود.
* – برج میلاد با آن همه آهن آلات، با بکارگیری از انواع ابزار کار مدرن روز، نماد کشور شده،
و این یک بنای با شکوه از مصالح بومی، بدست معماران محلی. اما پیر و خسته از کار سازندگی در گوشه ای از شهر “خوشه مهر” نگران و مضطرب از نگاه های بی تفاوت مردم بر سرنوشت خویش ایستاده است.
شب و روز با حسرت و آه به مردمانی که بی نگاه عالمانه، به رسم عادت، به سرمایه های گذشته ی خویش می نگرند و می گذرند.
🌹- عزیزانی که دستی در معماری دارند بخوبی می دانند ساختن چنین بنایی بدون استفاده از ابزار کارهای مدرن امروزی، تنها تکیه بر نیروی بازوی معماران و کارگران این شهر، به این رعنایی، برافراشته و فرازمند، مدور و مخروطی شکل، بدون کجی و تاب خوردگی، به این سنگینی و بلندی که تا به این روز انحراف و ترکی بر نداشته، سربلند و سرافراز سخنی برای گفتن به اهل فن دارد. سخنی از علم و توانِ معماری ایرانی، در این شهر کوچک، از گوشه ای در ایران.
خدا را شکر، که علم و روش تخریب این بنا را نمی دانند و الا تا به امروز قامتش را شکسته بودند. قبل از اینکه تخریب شود.
🙏 – امید است میراث فرهنگی و نماینده محترم و مردم فرهنگ دوست دیزج پروانه و مسئولین خوشه مهر به داد این بنای تاریخی برسند.
🌻- به امید روزی که اطراف این بنای با شکوه در ورودی شهر، ساماندهی و به منطقه گردشگری و نمادِ دیزج پروانه و “خوشه مهر” تبدیل گردد و ماندگار بماند.
هنر معماری سر زمین ایران ستودنیست. و….
🌺 ( مطالب میراث فرهنگی را در پیچ اینستا بانام “علی اصغر بالغ” دنبال فرمایید) .

 

با سپاس علی اصغر بالغ بازنشسته میراث فرهنگی بناب
🌺🍃🌾🙏🙏🍃🌾🌺

 

 

 

 

دیدگاه ها