نمایش نوار ابزار

یاد ایام دور کرسی دوستانه

                                                         از سمت راست ، هنرمند شادروان محمد حسین پورخداقلی

🌺- یاد ایام
دور کرسی دوستانه
از راست به چپ
۱- هنرمند شادروان محمد حسین پورخداقلی بنابی، علاقمند به میراث فرهنگی ایران،
۲- جناب مهندس آقاپور، رئیس اداره امور آب وقت بناب، به درخوست این بزرگوار “منجلیخ” آب در حیاط اداره امور آب بناب توسط حقیر اجراشد و هنوز هم پابرجاست. ایشان تلاش می کردند در حیاط اداره یک موزه آب از خود به یادگار بگذارند که متاسفانه از بناب به تبریز انتقال دادند.
۳- علی اصغر بالغ نگارنده این مطالب که افتخار حضور در این جمع را داشتم
۴ – مالک و صاحب آسیاب در روستای تاریخی “روشت بزرگ” که در گویش محلی ( ارویش) بزرگ نامند. ایشان می گفتند، قبلاً این آسیاب آبی بود که بعدا تبدیل به کار با موتور کردم . از آسیاب های آبی تک ناو و دو ناو در روستاهای دوش و ارویش خاطرات خوبی تعریف می کرد.
هنوز تکه ای از ناو چوبی و سنگ آسیاب در همانجا باقی مانده بود.
این دورهمی، کرسی و لذت صحبت های شیرین از خاطرات و فرهنگ ایران زمین توسط این عزیزان برایم یک رویاست.
درودها


علی اصغر بالغ
بازنشسته میراث فرهنگی بناب
🙏🌺🌻🙏🌻🌺🙏

 

دیدگاه ها