نمایش نوار ابزار

تونل(راه زیرزمینی) منطقه تاریخی سپیگان “بناب” (قسمت دوم)

 

تونل(راه زیرزمینی) منطقه تاریخی سپیگان “بناب(قسمت دوم)

 

🌾 -《…اگر به فرض این راه ها محرمانه باشند، در این خصوص باید بعد از تحقیقات به سئوالات مطروحه جواب پیدا کرد. از جمله: ورودی و ابتدای این راه ها کجاست؟،  انتهای این راه ها کجا می رود؟، چرا تا به امروز محرمانه مانده است؟، کارکردش برای چه منظوری بود؟، چند شاخه دارد؟، راه های دیگر، کجاها ختم می شوند؟.

🔸 –  اگر به فرض کاریز بوده باشد، آن وقت سئوالات دیگری می آید.

   در کنار رودخانه پُرآب صوفی چای(سپی چای)، در فاصله ۵۰۰ متری، چگونه این کاریز توجیه می شود؟. اگر کاریز بوده باشد، چگونه  و با چه وسیله ای از عمق چهار متری آب را بالا می کشیدند و زمین های کشاورزی را آبیاری می کردند؟، در محلی که تونل کشف شده، سطح آب چاه ها خیلی بالاست و پرآب هستند،  خصوصا اینکه “آبرو” هایی از رودخانه ی “سپی چای” جدا و مثل رگ های خونی اراضی منطقه را آبرسانی می کنند. چه نیازی برای این کاریز بوده؟. اگر کاریز بوده چرا کشاورزان منطقه از وجود آن بی خبرند؟

👈 – در معماری و کندن اینگونه تونل ها، در هر ۵۰ متر فاصله یک دریچه و یا یک روزنه ایجاد می کنند برای تهویه هوا و بیرون کشیدن خاک های اضافی داخل تونل و ریختن آن به بیرون. این همه راه زیر زمینی کنده شده و  مردم بناب بی خبر؟.

 🌾 – در جمع آوری اطلاعات میدانی صاحبان بعضی از باغات می گفتند به هنگام آبیاری تاک ها، سوراخی باز می شد و آب به آنجا می رفت و ما مجبور می شدیم مسیر آب را عوض کرده و سوراخ را پُر کنیم. در چنین شرایطی باید در میان باغات بیشتر گشت و اطلاعات بیشتری کسب کرد. این اطلاعات می تواند در مسیر یابی راه ها، کمک زیادی برای میراث فرهنگی داشته باشد. باید دانست    تا به امروز در چند نقطه از این سوراخ های تصادفی دیده شده است؟

 👈 – برای رفع نگرانی به ماندگاری این اثر نادر در منطقه، باید اداره میراث فرهنگی بناب هرچه زودتر نسبت به شناسایی ادامه راه ها، بررسی و تشکیل پرونده برای ثبت این اثر ملی، حفاظت و نگهداری این اثر تاریخی همت گمارد، به دست حوادث نسپارد، که این اثر بسیار راه طولانی آمده و بحد کافی خسته و زخم خورده است. زمان آن رسیده است که بعد از التیام و آرامش، در پای صحبتش نشینیم، از گذشته ها و آن چه برایش گذشته است برایمان و برای آیندگان سخن بگوید. تجربیاتش چراغ راهمان باشد برای ادامه راهمان.

👈 – میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری بناب را باید به چالش کشاند تا پاسخگو باشد که از سال ۱۳۸۱ تا به امروز،  ۲۰ سال می گذرد تا کنون چه اقدامات اساسی در شناسایی و تحقیقات برای بازگشایی و ایجاد مقدمات گردشگری انجام داده است.؟

*  اگر اقداماتی انجام داده چرا اطلاع رسانی نمی کند؟،

* این تونل کی بازگشایی خواهد شد؟

*  مردم کی از داشته های تاریخی فرهنگی خود بازدید خواهند کرد؟،

 * آیا اگر این راه زیر زمینی در تهران و یا در تبریز کشف می شد بازهم اینطور بی تفاوت ول می کردند؟.

* چرا نماینده محترم مردم در مجلس شورا، پیگیر این افتخار و اتفاق مهم در شهر بناب نیست؟؟

🌹- این حق مردم است که بدانند تاریخ شهرشان چگونه بوده است،

* بر سرِ پدرانشان چه گذشته است. بجدّ از مسئولین بخواهند تا هرچه زودتر رمز و راز این راه زیر زمینی بگشایند. و…

( ادامه دارد)

 

 

 بازنشسته میراث فرهنگی بناب علی اصغر بالغ

🌹🌻🙏🙏🌻🌹

 

دیدگاه ها