نمایش نوار ابزار

تونل(راه زیرزمینی) منطقه تاریخی سپیگان “بناب” (قسمت پنجم – پایانی)

🌹 – تونل(راه زیرزمینی) منطقه تاریخی سپیگان “بناب” (قسمت پنجم – پایانی)

 

《…در سال ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۴ آقای دکتر علی صدرائی، رئیس هیئت بررسی باستان‌شناخت و نویسندۀ کتاب بررسی باستان‏ شناختی منطقه بناب، بادرخواست از این محقق بزرگوار جهت بررسی بیشتر با مجوّز کتبی به بناب آمد.
👈 – وقتی هیات از همان محلی که کشف شده بود تونل را باز کرد، مشاهده گردید که آب قنات بالا سر تونل باز شده و یا باز کرده اند به داخل این راه زیر زمینی، آب آبرو، تمام خاک اطراف محل را شسته و داخل وردوی ها در این قسمت از تونل شده و دو طرف ورودی تونل را کاملا مسدود کرده بود.
👈 – به هنگام کاوش محلّ، که دهانۀ به دلیل مسائل امنیّتی بسته شده بود باز گردید. نامبرده به دلیل سرما، در عرض هفت روز از سمت غربی این راه را به طول ۸ متر، خاک برداری و مورد کاوش و بررسی اوّلیّه قرار داد.
🔸 – از آنجاییکه در طول تاریخ شناسایی زادگاه زرتشت واقع در جنوب شرقی دریاچه چیچست، این شهر نیز مورد توجه بوده است. بررسی بیشتر این تونل مرموز، احتمالا می تواند به حل مکان گم شده شهر شیز کمک نماید.
🙏 – به امید روزی مسئولین مربوطه از پس پرده بیرون آیند، سکوت را بشکنند و نسبت به وظیفه قانونی این راه را برای رونق گردشگری در این شهر باز کنند.
🌹- این حق مردم است که بدانند تاریخ شهرشان چگونه بوده است
* بر سرِ شهر و پدرانشان چه گذشته است. بجدّ از مسئولین بخواهند تا هرچه زودتر رمز و راز این راه زیر زمینی را بگشایند و امکان بازدید شهروندان را فراهم آورند.
پایان

 

بازنشسته میراث فرهنگی بناب علی اصغر بالغ
🌹🌻🙏🙏🌻🌹

دیدگاه ها