نمایش نوار ابزار

خرید کتاب

جهت خرید کتاب مبلغ ۶۵۰۰۰ تومان هزینه کتاب+۱۰ هزار تومان هزینه ارسال پستی را به شماره کارت زیر واریز نموده و از طریق فرم زیر اطلاع دهید:

شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۱۵۰۰۷۶۴۵۰ بانک کشاورزی به نام علی اصغر بالغ