نمایش نوار ابزار
دسته: باور های تاریخی
“داغ “و “داغ داغـان”  : ( از اشیاء موزه مردم شناسی بناب )

“داغ “و “داغ داغـان”  : ( از اشیاء موزه مردم شناسی بناب )

    Sahand Ethnological Museum of Bonab "داغ" و "داغ داغـان"        در سال 1384 موزه مردم شناسی جنوب سهند واقع در شهر بناب در محل گرمابه تاریخی مهرآباد افتتاح شد ، اشیاء فرهنگی زیادی از شهرستان های منطقه جنوب سهند…