نمایش نوار ابزار
دسته: خیریّه زینبیّه شهرستان بناب
شرح فعالیت های خیریّه زینبیّه شهرستان بناب :    Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab

شرح فعالیت های خیریّه زینبیّه شهرستان بناب : Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab

شرح فعالیت های خیریّه زینبیّه شهرستان بناب : Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab به روایت تصویر    Ladies of Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab جمع آوری امکانات به عزیزان نیازمند در مسجد کوی حافظ  گارگاه خیاطی برای افراد تحت پوشش…


معرفی اعضا ء خیریّه زینبیّه شهرستان بناب :  Ladies of Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab

معرفی اعضا ء خیریّه زینبیّه شهرستان بناب : Ladies of Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab

  معرفی اعضا ء خیریّه زینبیّه شهرستان بناب Ladies of Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab اعضا ء این خیریّه همگی از  بانوان متعهد ، فعّال در امور اجتماعی ، دارای انگیزه خدمت به  نیازمندان و یاری رسانان به درماندگان از…


فعالیّت های جانبی  خیریه زینبه شهرستان بناب. :   Ladies of Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab

فعالیّت های جانبی خیریه زینبه شهرستان بناب. : Ladies of Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab

فعالیّت های جانبی  خیریه زینبه شهرستان بناب  Ladies of Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab امسال  ( 1395 ) خیریّه زینبیه  در غرفه های جشنواره کباب بناب واقع در پارک ملت حضوری فعّال داشت و از تولیدات خانگی خانواده های تحت…


مؤسّسۀ خیریّۀ زینبیّۀ شهرستان بناب : Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab

مؤسّسۀ خیریّۀ زینبیّۀ شهرستان بناب : Zeynabiyeh Charitable Institute of Bonab

یاریگری در نهادهای مردمی ضرورت‌های اجتماعی روز‌به‌روز ما را به سوی تعاون می‌برد.[1] تعاون به معنای همدیگر را یاری کردن است. در فرهنگ مشارکتی، یکی از مهمّ‌ترین ویژگی‌های جوامع بشری تعاون و یاریگری است. دگریاری، خودیاری، مددکاری، همیاری و تعاونیِ…