نمایش نوار ابزار
دسته: شرح اشیاء موزه صفوی بناب
💐 – موزه صفوی بناب ( قسمت دوم)

💐 – موزه صفوی بناب ( قسمت دوم)

💐 - موزه صفوی بناب ( قسمت دوم) 🌾 - محل: بناب، خانه تاریخی سیف العلما 🌾 - شماره ثبت اثر ملی: 3969 به تاریخ 1375 🌾 - سال ثبت اثر، 1383 🌾 - قدمت تاریخی خانه: دوره قاجار 🌾…


موزه صفوی بناب (قسمت اول)

موزه صفوی بناب (قسمت اول)

موزه صفوی بناب (قسمت اول) 🌾 - محل: بناب،  خانه تاریخی سیف العلما 🌾 - شماره ثبت اثر ملی:  3969 🌾 - سال ثبت اثر،  1380  🌾 - قدمت تاریخی خانه: دوره قاجار 🌾 - سال خرید ملک: 1379، میراث فرهنگی…موزه ی صفوی بناب ( خانه ی تاریخی سیف العلما )

موزه ی صفوی بناب ( خانه ی تاریخی سیف العلما )

موزه ی صفوی بناب ( خانه ی تاریخی سیف العلما )        شماره ثبت در فهرست آثار ملی         3969       به تاریخ        1380 دوره : قاجاریه در ورودی موزه صفوی در بناب   نمای ورودی خانه سیف العلما ( موزه صفوی بناب…