نمایش نوار ابزار
دسته: شرح اشیاء موزه صفوی بناب

موزه ی صفوی بناب ( خانه ی تاریخی سیف العلما )

موزه ی صفوی بناب ( خانه ی تاریخی سیف العلما )

موزه ی صفوی بناب ( خانه ی تاریخی سیف العلما )        شماره ثبت در فهرست آثار ملی         3969       به تاریخ        1380 دوره : قاجاریه در ورودی موزه صفوی در بناب   نمای ورودی خانه سیف العلما ( موزه صفوی بناب…