نمایش نوار ابزار
دسته: فصل اول
وجه تسمیه بناب

وجه تسمیه بناب

وجه تسمیۀ بناب بناب در لغت نامه‏ هابه «بن آب»، «قعر آب»، «انتهای جایی که آب جاری در آنجا به آخر می‏رسد» معنا شده است. در کتاب بررسی ‏های باستان ‏شناختی بناب به قلم آقای علی صدرائی آمده است:بناب واژه‏ای…