نمایش نوار ابزار
دسته: فصل دهم
کباب سنّتی بناب   و صنعت گردشگری. :  Skewering and Cooking the Traditional Kebab of Bonab

کباب سنّتی بناب و صنعت گردشگری. : Skewering and Cooking the Traditional Kebab of Bonab

کباب بناب و صنعت گردشگری .4  Skewering and Cooking the Traditional Kebab of Bonab           تغذیه موجب سلامتی، تندرستی و استمرار حیات است. ميل به لذّت ‏طلبی در نهاد هر آدمی قرار داده شده است. غذا خوردن و لذّت بردن…


فصل دهم : مناطق گردشگری بناب ، تالاب ها ، سددوش ، گل درمانی سواحل دریاچه در بناب

فصل دهم : مناطق گردشگری بناب ، تالاب ها ، سددوش ، گل درمانی سواحل دریاچه در بناب

فصل دهم صنعت گردشگری چرشنبه بازار در بناب ( آخرین شب چهارشنبه به عید ) چرشنبه بازار در بناب ( آخرین شب چهارشنبه به عید )                گردشگری، نه تنها صنعت، بلکه یک علم و هنر و معرفت است. صنعت…