نمایش نوار ابزار
دسته: فصل هشتم
فصل هشتم  : نقش‌ها و رنگ‌های گیاهی سنّتی

فصل هشتم : نقش‌ها و رنگ‌های گیاهی سنّتی

فصل هشتم نقش‌ها و رنگ‌های گیاهی سنّتی رنگ‌های سنّتی و طبیعی                 همۀ رنگ‌ها و نقش‌ها از طبیعتِ اوست. هنر، زیبایی، آواز، موسیقی، عشق و شادی، رنگ و نقش همه چیز تجلّی‏ گاه اوست. با فرض طبیعت بی‏ رنگ و…


فصل هشتم : چوب و آسیب‌های آن

فصل هشتم : چوب و آسیب‌های آن

فصل هشتم چوب و آسیب‌های آن چوب یکی از عناصر تشکیل‌دهندۀ زندگی انسان چوب بوده و هست. چوب همنشین دیرین خشت است و سایبان و سرپناه انسان. قامت زیبایش زبان عارفان و عاشقان طبیعت را می‌گشاید. شکست قامتش وسیله‌ای است…


فصل هشتم  :   مصالح و اصطلاحات معماری سنّتی

فصل هشتم : مصالح و اصطلاحات معماری سنّتی

  فصل هشتم مصالح و اصطلاحات معماری سنّتی مصالح معماری سنّتی               مصالح ساختمانی، همانند سایر لوازم روزمرّۀ زندگی امروزی، طیّ هزاران سال از گل و چینه به شکل مصالح امروزی تکامل یافته‌اند و تجربۀ هزاران سالۀ معماران و دست‏اندرکاران…