نمایش نوار ابزار
دسته: فصل هفتم
فصل هفتم :  آسیب‏ شناسی بناءها و آثار تاریخی  شهرستان بناب

فصل هفتم : آسیب‏ شناسی بناءها و آثار تاریخی شهرستان بناب

فصل هفتم   آسیب‏ شناسی بناءها و آثار تاریخی شهرستان بناب هر گاه بخواهیم به شناخت جامع و کاملی از وضع موجود بناء، که یکی از ارکان جدایی ‏ناپذیر زنده‏ سازی بناءهای تاریخی است، دست یابیم به آسیب‏ شناسی نیاز…