نمایش نوار ابزار
دسته: فصل یازدهم
فصل یازدهم  :  اسناد تاریخی بناب

فصل یازدهم : اسناد تاریخی بناب

فصل یازدهم اسناد تاریخی بناب              اشیای فرهنگی، اشیای زیرخاکی، ظروف و وسایل زندگی قدیمی، پوشاک، سکّه ‏ها و هر آنچه در موزه‌ها جای گرفته ‏اند، و قصّه‌ها، افسانه‌ها، بازی‌های سنّتی و به عبارتی ادبیّات شفاهی و اسناد تاریخی مکتوب…