نمایش نوار ابزار
دسته: قصه های قدیمی کودکان در بناب
( قصّه )       اوشوردیم آی اوشوردیم :  ( سردم بود آی سردم بود)

( قصّه ) اوشوردیم آی اوشوردیم : ( سردم بود آی سردم بود)

 ( قصّه )       اوشوردیم آی اوشوردیم :  ( سردم بود آی سردم بود)                         ( با گویش مردم  بناب ) نگارش علی اصغر بالغ باز نشسته میراث فرهنگی بناب                          اوشوردیم آی اوشوردیم                            داغــدان آلما دوشیردیم                                  سردم…