نمایش نوار ابزار

کتاب دو جلدی “نگاه نگاره ها”

۶۵۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

کتاب نگاه نگاره ها :

  • ترجمان اندیشه ی فرهنگی و آیینی مردمان این خطّ ی تاریخی از سرزمین آذربایجان است ، که جهانی عاری از خشونت را به تصویر کشیده اند و زیبایی زندگی را جزء حقوق مسلّم بشر معرفی نموده اند

  • حاکی از پویایی ، بالندگی ، صلح طلبی و زیبایی های زندگی با اندیشه و فرهنگ ایرانی است که در شبستان مساجد تاریخی بناب نقش بسته است

  • : نگرشی است به زیبایی های معماری میراث فرهنگی ، و نگاهی است به پیام نگاره های نگارگران ایرانی و جوابی است به چون و چراهای نگاره ها در ستاوند های با شکوه مساجد چوبی دوره ی صفویّه بناب و منطقه

  • : گویش تصویری است از زیبایی ها ، مهربانی ها در تمدّن و فرهنگ ایرانی و شناخت خدای محبوب عالمیان در نقّاش های روی چوب

  • : دریچه ای است برای نگاه به عالم باور ها ، ایده ها ، آرزو ها و آیین های مردمان گذشته ی ایرانیان از منظر دیگر

  • : باب صحبتی است از صنعت نگارگری سنتّی در حال زوال ، و فرصتی است برای بررسی و مطالعه ی در زیر ساخت های تمدّن امروزی

  • : شرح معماری بناهای تاریخی  .    معماری آبرسانی شهری ، روستایی و اراضی کشاورزی  .    معماری صنایع دستی در صنوف مختلف   .   اصطلاحات در معماری سنّتی و مرمت بناهای تاریخی در این منطقه از آذر بایجان شرقی است

  • : ، صنایع دستی سنتی ، کاوش واژه هایی است در گویش مردم ، بررسی اسناد و مدارک تاریخی جهت آشنایی به سبک و سیاق زندگی  ،  فرهنگ و تمدن  انسان های گذشته  ، یافته های تاریخی و جاذبه های گردشگری در این منطقه

  • : باور هنرمندانی است که تناسب ، تنوع در فکر و اندیشه ، تفاوت سلیقه ها را برای رسیدن به تکامل تمدّن و انسان

  • پیامی است نه تنها برای زیباسازی یک مکان خاص ، بل به  زیبایی اندیشیدن انسان هاست در کنار هم .

دیدگاه ها