نمایش نوار ابزار

بناب به روایت تصویر : Bonab through Photos

487x400

۳- گزیده‌ای از تصاویر رنگی کتاب:
بناب به روایت تصویر

Selected Photos from Different Chapters: Bonab through Photos

 

دستگاه «منجلیخ» (= منجنیق آب)، وسیلۀ آب‌کشی سنّتی از چاه باغات محلّی
Manjalikh or water catapult, a traditional device used at local gardens in Bonab for pulling up water from well11-1-487x354

 

خیار مخصوص بناب و بوستان خیار Cucumber field and Bonab’s special cucumber

3-1-487x354

خوشۀ انگور و بارانداز سبزه و کشمش‌زنی در باغات بناب
A raisins workshop at a garden in Bonab, and a cluster of local grapes

6-1

کارگاه قلع‌زنی و سفیدکاری ظروف مسی در بازار مسگران بناب
A tinplating workshop for copper vessels at the Coppersmiths’ Bazaar, Bonab

18-487x400

شیرازه‌زنی سنّتی برای کتاب‌های قدیمی (مرحوم مشهوری)
Traditional binding of old books (Late Mr. Mashhoori)

سوزن‌دوزی و گلدوزی روی پارچه توسّط بانوان خانه‌دار

Needlework and embroidery by housewives, Bonab

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه عکس های  اضافی )

ابزارهای سنگی و ابسیدین کشف‏شده از سیچان‌تپه و اولیاء کوته ‏مهر بناب
Lithic tools and the obsidian piece from Sichan Tepe and O’liya of Kutehmehr, Bonab

اعضای هیئت بررسی باستان‌شناختی شهرستان بناب، سال ۱۳۸۱ ﻫ.ش.
Members of the Bonab Survey Team, 2002

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه عکس های  اضافی )

نقش و نگار‌های شبستان چوبی و چهل‌ستون‌های شکوهمند مسجد مهرآباد بناب، دورۀ صفویّه
Glarious adornments of the wooden shabestan and magnificent columns of the Mehrabad Mosque dating to the Safavid period, Bonab

2-1-2-487x354

نوازندگان زیبایی و زیباسازان زندگی Players of beauty, and beautifiers of the life

Life-builder architects and farmers

3-2-487x400

زندگی شاد روزانه؛ شاد بودن حقّ مردم است. Happy daily life—happiness is people’s right.

5-1-487x400

طرح‏ های مقرنس‌کاری متنوّع و متفاوت در سرستون‌های چوبی مسجد مهرآباد بناب (دورۀ صفویّه)
Assorted stalactite capitals of the Mehrabad Mosque, Bonab (Safavid period)

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه عکس های  اضافی )

طرح ‏های مقرنس‌کاری متنوّع و متفاوت در سرستون‌ها و نقش یکی از صندوقه‏ های چوبی مسجد مهرآباد بناب (دورۀ صفویّه)
Assorted stalactite capitals and the painted decorations rendered on a wood caisson, the Mehrabad Mosque, Bonab (Safavid period)

2-487x400

نمای ورودی و جلوخان گرمابۀ مهرآباد بناب (دورۀ صفویّه)
A view of the entrance and forecourt of the Mehrabad Bathhouse, Bonab (Safavid period)

16-487x400

گنبد بزرگ سربینه و لنتر در گرمابۀ سنّتی مهرآباد بناب (دورۀ صفویّه)
Great dome of the apodytorium and the lantern, the Mehrabad Bathhouse, Bonab

سربینۀ گرمابۀ مهرآباد بناب: بازدید آقای مهندس تقی‌زاده اصل، مدیر کلّ میراث فرهنگی استان، از پیشرفت موزۀ مردم‌شناسی جنوب سهند بناب
Apodytorium of the Mehrabad Bathhouse, Bonab

مشت‌مالی توسّط دلّاک و شست‌وشو و لیف و صابون‌کشی در گرم‌خانۀ گرمابه‌های سنّتی
Massaging and washing the body at the caldarium of traditional bathhouses

12-480x400

مراسم افتتاح موزۀ مردم‌شناسی سهند بناب در گرمابۀ مهرآباد

The opening ceremony of the Sahand Ethnological Museum of Bonab at the Mehrabad Bathhouse

13-487x400

اهدای لوح تقدیر به نگارنده از طرف استاندار محترم، به جهت مرمّت گرمابه و تلاش برای گشایش این موزه
The author receives a Certificate of Appreciation from the Governor-General in recognition of his efforts in restoration of the bathhouse and in the establishment of

نمونه ‏ای از سرستون ‏های منقوش و مقرنس‌کاری‏ شدۀ مسجد جامع میدان بناب (دورۀ صفویّه)
Painted stalactite capital, the Meydan Friday Mosque, Bonab (Safavid period)

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه عکس های  اضافی )

7-487x400

نقش و نگار قسمتی از شبستان چوبی مسجد جامع گزویش بناب (دوره صفویّه)
Ornaments of the wooden shabestan, the Gazovish Friday Mosque, Bonab

4-487x400

تنوّع و روش‌های متفاوت در مقرنس‌کاری سرستون‌ها و نقش و نگار‌های موجود در تیرها و پردوهای شبستان مسجد جامع میدان بناب
Diversity and different styles of the stalactite capitals and their decorations

1-487x400

مراسم تاریخی (پولکه بایرامی) یا جشن مشعل‌گردانی بناب در خیابان دریا
Traditional Polke Bayrami or Torch Handling ceremony in the Darya Street, Bonab

4-fva-472x400

مراسم تاریخی (پولکه بایرامی) یا جشن مشعل‏ گردانی بناب سال ۱۳۷۷
Polke Bayrami ceremony in Bonab, 1998

مراسم تاریخی (پولکه بایرامی) یا جشن مشعل‌گردانی در شب غدیرخم، بناب، خیابان دریا
Polke Bayrami ceremony on the night of Qadir Khum Feast, Bonab, Darya Street

pulke-487x400

مشعل روشن مراسم تاریخی «پولکه بایرامی» در بناب (۱۳۷۷) و مشعل ‏گردان (۱۳۹۲)
Burning torch of the Polke Bayrami (1998) and the torch handlers (2013)

1-1-487x400

ستون‌های ایجادشده در ساختمان‌های کنده ‏شده با دست در معماری صخره‌ای روستای صور بناب (۱۳۷۷)
Hand-cut columns, the rock-cut village of Savar, Bonab, 1998

سبدبافی در داخل اتاق‌های معماری صخره‌ای روستای صور بناب (۱۳۹۰)
Basket weaving in the rooms of the village of Savar, Bonab, 2011

11-1-487x400

 در یک واحد ساختمانی معماری صخره‌ای (دستکند) روستای صور بناب (۱۳۹۱)
Hall in one of the rock-cut houses of the village of Savar, Bonab, 2012

14-8-487x400

 در یک واحد ساختمانی معماری صخره‌ای (دستکند) روستای صور بناب (۱۳۹۱)
Hall in one of the rock-cut houses of the village of Savar, Bonab, 2012

img_0018-487x400

در یک واحد ساختمانی معماری صخره‌ای (دستکند) روستای صور بناب (۱۳۹۱)
Hall in one of the rock-cut houses of the village of Savar, Bonab, 2012

بازدیدکنندگان از معماری صخره‌ای صور بناب (۱۳۹۱)
Visiters to the rock-cut village of Savar, 2012

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه عکس های  اضافی )

5-1-3-487x400

نقش و نگارهای سرستون‏ها و شبستان مسجد چوبی اسماعیل‌بیگ بناب از دورۀ صفویّه
Ornaments of the wooden shabestan, the Esmaiel Beige Mosque, Bonab (Safavid period)

1-1-487x400

نمای بیرونی سمت جنوبی خانۀ تاریخی سیف العلما (موزۀ صفوی بناب)(زمستان ۱۳۹۱)
South façade of the historic House of Seif al-Ulama (the Safavid Museum of Bonab), Winter, 2012

2-487x400

ورودی و در چوبی خانۀ تاریخی سیف‌العلماء (موزۀ صفوی بناب)
The entrance and wooden door of the Seif al-Ulama’s House (the Safavid Museum of Bonab)

3-487x400

حیاط و نمای جنوبی خانۀ تاریخی سیف‌العلماء (موزۀ صفوی بناب)(۱۳۹۱)
The court and southern façade of the Seif al-Ulama’s House (the Safavid Museum of Bonab), 2012

11-4-487x400

اشیای موجود در موزۀ صفوی بناب (خانۀ تاریخی سیف‏العلماء)(۱۳۹۲)
Objects in the collections of the Safavid Museum, Bonab (the Seif al-Ulama’s House), 2013

35-487x400

قسمتی از نگاره‏های روی چوب شبستان مسجد کبود بناب (دورۀ صفویّه)
Wood paintings in the shabestan of the Kabood Mosque (Safavid period)

و

طرح‌های متنوّع و متفاوت سر‌ستون‌های چوبی و کتیبه‎های روی چوب مسجد کبود بناب
Diverse capitals and wood paintings, the Kabood Mosque, Bonab

20-1-487x400

شبستان منقوش چوبی و صندوقه شاه‏ تیرهای مسجد زرگران
The ornamented wooden shabestan and the main beam caissons, the Zargaran Mosque

و

طرح متنوّع و متفاوت سرستون‌ها و نقش‌های موجود در شبستان مسجد زرگران بناب
Diverse capitals and wood paintings in the shabestan, the Zargaran Mosque, Bonab

6-1-1-487x400

بالا: صندوقۀ شاه ‏تیر مسجد زرگران؛ سمت راست: نقوش هندسی مسجد کبود تبریز؛ سمت چپ: نقوش هندسی منارۀ مسجد مهر‌آباد بناب
A main beam caisson at the Zargaran Mosque (top); the geometric designs of the Blue Mosque of Tabriz (right); the geometric designs on the minaret of the Mehrabad Mosque of Bonab (left)
و

بالا: نقوش هندسی در گلیم؛ سمت راست: اشکال هندسی آجرکاری گنبد مادر هلاکوخان مراغه؛ سمت چپ: نقوش هندسی مسجد کبود تبریز
The geometric designs on a kilim (top); the geometric designs of the brickwork of the dome of Hulagu Khan’s Mother in Maragheh (right); the geometric designs of the Blue Mosque of Tabriz

دورنمای بخش باقی‏مانده از دیوار قلعۀ شهر بناب واقع در کوی پشت قلعه
General view of the remains of the City Wall, in the Posht-e Qaleh Alley, Bonab

487x400

برج باروی شهر بسطام از مصالح چینۀ کلوخ (مشابه برج‏ وباروی قدیمی شهر بناب بالا سمت چپ)
Bastam defensive wall made of tauf, resembling that of Bonab

 1-487x400

تصویر تونل کشف ‏شده در منطقۀ تاریخی سپیگان بناب (در محلّی که چاه آب کنده می‌شد)،

سال ۱۳۸۱
Tunnel discovered in the historic district of Sepigan, Bonab, 2002

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه عکس های  اضافی )

4-472x400

کوبۀ در در ورودی خانه‌های قدیمی Knockers on the front doors of old houses

اجزای قفل‌های چوبی (جولاکلید) ورودی خانه‌ها
Components of wooden locks (jola kilid) of the front doors

برج کبوترخانۀ قره‌قوشون بناب و مالکان آن آقایان مصطفی سمساری و علی‌اکبر بالغ
Garegoshoon Dovecote and its owners Mostafa Semsari and Ali Akbar Balegh

7-3-487x400

بازدید آقای مهندس عبدالرحمان وهاب‌زاده ( سمت راست ) و نگارنده ،از پیشرفت کار برج کبوترخانۀ قره‌قوشون
Mr. Abdolrahman Vahabzadeh giving a visit during the construction of the Garegoshoon Dovecote to watch the progress of construction

بازدید آقای غلامحسین بالغ از برج کبوترخانه قره‌قوشون بناب
Mr. Gholam Hossein Balegh visiting the Garegoshoon Dovecote

کبوترخانۀ نوساز در حریم حوزۀ بناب در سال ۱۳۹۳ (این کبوترخانه هم‌شکل کبوترخانۀ قره‌قشون است)
The newly founded dovecote near Bonab Seminary, built in 201۴

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه عکس های  اضافی )

487x400

مراسم چرشنبه بازار در بناب (آخرین شب چهارشنبه سال)
Charshanbeh Bazar ceremony in Bonab (the last Wednesday night of the year)

روش کوبیدن با ساطور، سیخ زدن گوشت و کباب سنّتی بناب
The ways of chopping meat with a cleaver and skewering it, and the traditional kebab of Bonab

100_5159-487x400

سیخ زدن و پخت کباب سنّتی بناب (علی مردانی)
Skewering and grilling the traditional kebab of Bonab (Mr. Ali Mardani)

100_5200-487x400

سرو کباب سنّتی بناب
Serving the traditional kebab of Bonab

100_5185-487x400

سرو کباب سنّتی بناب
Serving the traditional kebab of Bonab

100_5196-487x400

سرو کباب سنّتی بناب
Serving the traditional kebab of Bonab

مراسم رونمایی از لوح ثبت ملّی کباب بناب توسّط معاون رئیس جمهور، ۱۳۹۴
Iranian Vice-president unveiling the National Register of Intangible Heritage plaque recognizing the traditional kebab of Bonab, 201۵

اجرای برنامۀ موسیقی سنّتی عاشیقلار در مراسم جشنوارۀ ثبت ملّی کباب بناب
Folk musicians (ashiqs) performing the traditional music of Azerbaijan during the First National Festival of Bonab Kebab

سرو کباب سنّتی بناب
Serving the traditional kebab of Bonab

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه عکس های  اضافی )

گروه موسیقی ارکستر ملک به مدیریت آقای حبیب اصغری یکی از پایه‌گذاران موسیقی سنّتی و آموزش موسیقی بعد از انقلاب در بناب، مدیری موفّق و صبور در سختی‌ها (عکس از بناب نیوز)
Malek Music Orchestra directed by Mr. Habib Asghari, one of the refounders of the traditional music and music training after the Islamic Revolution in Bonab42660009-487x400

اعضای تیم فوتبال میراث فرهنگی بناب در سال ۱۳۸۱
Bonab Cultural Heritage Office football team, 2002

2-1-487x400

 

منطقۀ گردشگری سدّ دوش بناب ۱۳۹۲ Dosh Dam tourist attraction, Bonab, 2013

487x400_003

 

کرسی خانه، روش و وسیلۀ گرمایش در زمستان

Korsi, a traditional heating device consisting of a table with a brazier under it to heat houses in cold season

1111111111115-3-487x400

مراسم اجرای موسیقی سنّتی سال ۱۳۸۳ توسّط میراث فرهنگی بناب (خیابان رجایی)
Traditional music performance event held by Bonab Cultural Heritage

Office, 200۴

dmc_0035-487x400

مراسم اجرای موسیقی سنّتی سال ۱۳۸۳ توسّط میراث فرهنگی بناب (خیابان رجایی)
Traditional music performance event held by Bonab Cultural Heritage

Office, 200۴

19-1-1-487x400

نمایش وسایل فرهنگی موزۀ مردم‌شناسی بناب در نمایشگاه خاوران تهران ۱۳۸۳
The collections of Sahand Ethnological Museum of Bonab were put on display at Khavaran Exhibition, Tehran in 200۴

43000018

کباب سنّتی بناب و نمایش اموال موزۀ مردم‌شناسی بناب در فرهنگسرای خاوران تهران ۱۳۸۳
The traditional kebab of Bonab and the collections of Sahand Ethnological Museum of Bonab on view at the Khavaran Cultural Center, Tehran, 200۴

43000016

نمایش وسایل فرهنگی موزۀ مردم‌شناسی بناب در نمایشگاه خاوران تهران ۱۳۸۳
The collections of Sahand Ethnological Museum of Bonab were put on display at Khavaran Exhibition, Tehran in 200۴

43000031

نمایش وسایل فرهنگی موزۀ مردم‌شناسی بناب در نمایشگاه خاوران تهران ۱۳۸۳
The collections of Sahand Ethnological Museum of Bonab were put on display at Khavaran Exhibition, Tehran in 200۴

43000057

نمایش وسایل فرهنگی موزۀ مردم‌شناسی بناب در نمایشگاه خاوران تهران ۱۳۸۳
The collections of Sahand Ethnological Museum of Bonab were put on display at Khavaran Exhibition, Tehran in 200۴

untitled-1-487x400

تبلیغات تاریخی در اوّلین انتخابات شورای شهر بناب (نمای مسجد مهرآباد)،۱۳۷۸
Façade of the Mehrabad Mosque covered by posters of the first city council elections candidates, 1999

لطفا نظرات و دیدگاه ها یتان را در مورد این عکس اعلام فرمایید

file0003-487x400

قالاخ ،(خشک شده فضولات گوسفند و گاو) ، سبک زندگی روستایی

  1. Galakh (Dried Wastes of Sheep and Cow), Rural Lifestyle

file0012-487x400

شهر کلاغ های بی داعش ( محیط زیست سا لم )

The City of Crows without Daesh ( TheFormer Environments,Good old Days.)

اکثر حیوانات و پرندگانی که دسته جمعی زندگی می کنند با همزندگی مسالمت آمیزی داشته و آزاری به همدیگر نمی رسانند ، در شهر کلاغ ها بعضا در بالای یک درخت بیش از ده لانه و آشیانه کلاغ دارد اما خانه یک دیگر را خراب نمی کنند ، همنوعان خود را نمی کشند ،  به همدیگر آزار نمی رسانند ،  بر عکس بسیار هم متحد و صمیمی هستند و در موقع ایجاد مشکل و یا مزاحمت از طرف بعضی از آدمیان آزار رسان هوای همدیگر را دارند و ………………….

 

ادامه در کتاب دو جلدی نگاه نگاره ها ، ( به همراه عکس های  اضافی )

دیدگاه ها