نمایش نوار ابزار
دسته: فصل ششم- بخش اول
گرمابۀ حاجی فتح الله   Haji FathallahHistorical Bathhouse of Bonab

گرمابۀ حاجی فتح الله Haji FathallahHistorical Bathhouse of Bonab

گرمابۀ حاجی فتح الله بناب     Haji FathallahHistorical Bathhouse of Bonab شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی: 3822 گرمابۀ حاجی فتح اللّه در مسیر جادّۀ قدیمی ابریشم و در مجاورت یکی از دروازه ‏های بناب موسوم به دروازۀ محال، در…


چرا خا ستگاه این گونه مساجد چوبی در بناب؟

چرا خا ستگاه این گونه مساجد چوبی در بناب؟

چرا خا ستگاه این گونه مساجد چوبی در بناب؟ علّت اینکه چرا این سبک چوب‏کاری و نقوش از شهر بناب بر.................................. و ............................... چرا در کتاب‏ ها به این نگاره ‏ها چندان اشاره نشده است؟ در چرایی اینکه در کتاب‏…


مساجد و بناءهای چوبی در سایر شهرهای ایران و ترکیه

مساجد و بناءهای چوبی در سایر شهرهای ایران و ترکیه

مساجد و بناءهای چوبی در سایر شهرهای ایران و ترکیه برخی از مساجد دیگری در ایران و ترکیه که چوب‏کاری سرستون‏ ها و نقش و نگارهای آنها شباهت ‏هایی با معماری مساجد چوبی شهرستان دارند در زیر به اجمال معرّفی…


سایر مساجد چوبی با سرستون‌های حجمی در بناب

سایر مساجد چوبی با سرستون‌های حجمی در بناب

سایر مساجد چوبی با سرستون‌های حجمی در بناب مسجد حاجی رضا این مسجد در کوچۀ تبریز در مجاورت دروازۀ تبریز واقع بود؛ مسجدی با دوازده ستون چوبی و سرستون حجمی زیبا، منقّش به نقوش گل ‏و بوته، پیچک، پرنده و…


مسجد جامع میدان روستای زوارق (زُوار ا) Mosque, village of Zuvara

مسجد جامع میدان روستای زوارق (زُوار ا) Mosque, village of Zuvara

مسجد جامع میدان روستای زوارق (زُوار ا) Mosque, village of Zuvara شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی:309۶ نمای بدون کاهگل مسجد روستای زُوارا بناب Mosque, village of Zuvara                این روستا به فاصلۀ ۴ کیلومتری جنوب شهر بناب قرار گرفته…


مسجد جامع ازویش بناب Mosque, village of Ezovish, Bonab

مسجد جامع ازویش بناب Mosque, village of Ezovish, Bonab

مسجد جامع روستای ازویش بناب    Mosque, village of Ezovish, Bonab شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی: 309۴ این روستا به فاصلۀ 2 کیلومتری در شمال غربی بناب واقع است و امروزه چسبیده به شهر قرار دارد. مرکز استحصال نمک…


مسجد گونیلَر Mosque Gunilar Bonab

مسجد گونیلَر Mosque Gunilar Bonab

-     مسجد گونیلَر  Mosque Gunilar Bonab مسجد گونیلر در خیابان جارچیلار و در داخل کوچۀ گونیلر قرار گرفته است. این مسجد و معماری آن نوساز است و تاریخی نیست، امّا سرستون‌ها و سنگ‏های زیرستون آن تاریخی و قدیمی هستند و…


مسجد حافظ (اولاد ذکور)   Mosque Hafez Bonab

مسجد حافظ (اولاد ذکور) Mosque Hafez Bonab

   مسجد حافظ (اولاد ذکور) Mosque Hafez Bonab              مسجد حافظ در داخل کوی حافظ یا محلّۀ اولاد ذکور قرار گرفته است. سرستون‌های این مسجد نیز از سرستون‌های حجمی و مقرنس‌کاری با چوب لمبه‌کاری‏شده ساخته شده و سنگ‏ های زیرستون…


مسجد کبود (گؤی مسجد) Kabood Mosque, Bonab (Safavid period)

مسجد کبود (گؤی مسجد) Kabood Mosque, Bonab (Safavid period)

 مسجد کبود (گؤی مسجد) Kabood Mosque, Bonab (Safavid period) شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی: 1۶12 قدمت: دورۀ صفویّه نمای جنوبی و غربی مسجد تاریخی و چوبی کبود بناب (دورۀ صفویّه) South and west façades of the historic wooden Kabood…


۷-   مسجد قرمز   Red Mosque Bonab

۷- مسجد قرمز Red Mosque Bonab

7-     مسجد قرمز    Red Mosque Bonab  مسجد قرمز    Red Mosque Bonab مسجد قرمز در محلّۀ کردجلدی (kürd jaldi)، یعنی خیابان قدس امروزی، در کنار دروازۀ قدیمی محال و گاودول قرار گرفته است. این دروازه و این بخش از حصار شهر…


۶ – مسجد زرگران بناب  Zargaran Mosque, Bonab

۶ – مسجد زرگران بناب Zargaran Mosque, Bonab

6 -  مسجد زرگران بناب    Zargaran Mosque, Bonab نمای جنوبی و شرقی مسجد چوبی زرگران بناب South and east façades of the wooden Zargaran Mosque, Bonab شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی: 308۵ قدمت: دورۀ صفویّه                 این مسجد در…


۴-   مسجد اسماعیل ‏بیگ Esmail Beig Mosque , Bonab (Safavid period)

۴- مسجد اسماعیل ‏بیگ Esmail Beig Mosque , Bonab (Safavid period)

   مسجد اسماعیل‏ بیگ Esmail Beig Mosque , Bonab (Safavid period) شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی: 1۶12 دورۀ: صفویّه   نمای شمالی ایوان‌دار با ستون‏های چوبی مسجد اسماعیل‌‌بیگ بناب (دورۀ صفویّه) Northern, porched façade of the Esmail Beig Mosque…


مکاتب نقّاشی و نگارگری در ایران ، مساجد بناب و مناطق آن

مکاتب نقّاشی و نگارگری در ایران ، مساجد بناب و مناطق آن

مکاتب نقّاشی و نگارگری در ایران ،  مساجد بناب و مناطق آن سابقۀ تاریخی               قدیمی‏ ترین مرحلۀ زندگی بشر در فلات ایران مربوط به تمدّن عصر حجر میانی است که احتمال می‏رود مربوط به 10 هزار تا 12 هزار…


انواع طرح سرستون‌ها و نگاره ‏های مساجد چوبی بنابAssorted stalactite capitals Mosque, Bonab (Safavid period)

انواع طرح سرستون‌ها و نگاره ‏های مساجد چوبی بنابAssorted stalactite capitals Mosque, Bonab (Safavid period)

انواع طرح سرستون‌ها و نگاره‏ های مساجد چوبی بناب Assorted stalactite capitals Mosque, Bonab (Safavid period) از مجموع 31 مسجد چوبی و سرستوندار شهرستان بناب که توصیف آنها در بخش‏ های مختلف همین فصل آمده است، 21 مورد تا سال…


۳-   مسجد جامع میدان (گزویش)Gazovish Friday Mosque, Bonab

۳- مسجد جامع میدان (گزویش)Gazovish Friday Mosque, Bonab

   مسجد جامع میدان (گزویش) Gazovish Friday Mosque, Bonab شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملّی: 879 قدمت: دورۀ صفویّه (اواسط قرن دهم هجری) با قاطعیّت می‌توان گفت که ظرایف و تنوّع انواع مختلف هنرهای کاربردی، معماری ایرانی و اسلامی در…